Friday, 28 November 2014

1000 سال زندان برای بهائیان ایران

در چندماه اخیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی برجامعه بهایی ایران به موازات دستگیری و زندانی کردن وسیع افراد این جامعه افزایش یافته که بررسی روند این برخوردها نشان از پیگیری پروژه نابودی تدریجی جامعه بهائیان درایران پس از جمهوری اسلامی دارد.
به گزارش سحام، هم اکنون بیش از۱۳۰ بهایی زن و مرد در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی به‌سر می‌برند. این افراد احکامی از یک‌سال تا ۲۰ سال را در پرونده خود دارند. بیشترین میزان حکم را هفت نفرعضوهیات مدیره این جامعه دارند که هرکدام ازآن‌ها به ۲۰ سال حبس محکوم شده اند. درچند ماه اخیرفشارهای اقتصادی براین جامعه چون تعطیلی گسترده و مداوم محل کسب افراد این جامعه درشهرهای سمنان، همدان و بندرعباس و مصادره اموال برخی از تجارآن‌ها به همراه افزایش فشارهای اجتماعی چون منع گسترده از ادامه تحصیل جوانان این جامعه در دانشگاه‌های ایران و تهدید حیات دانشگاهی که خود برای ادامه تحصیل جوانان جامعه ایجاد کرده، رو به افزایش بوده است.
درکنکور امسال بیش از ۳۰ نفر از جوانان بهایی توانستند از سد کنکور بگذرند، اما دربرابرمانع گزینش قادربه پیشروی نشدند و چون دیگر هم‌کیشان خود درسال‌های گذشته چاره‌ای جز رفتن به دانشگاه زیر زمینی جامعه بهائیان ایران نداشتند.
بررسی چگونگی رفتار مقامات جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون نشان می‌دهد که در۳۵ سال گذشته سه استراتژی اقتصادی، اجتماعی وامنیتی به موازات یک‌دیگر برای نابودی تدریجی این جامعه در ایران جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده و به اجرا گذاشته شده است.
درحوزه اقتصادی برآورد می شود که به قیمت‌های امروز، جمهوری اسلامی بیش ازهزارمیلیارد دلار ازاموال عمومی و فردی اعضای این جامعه را در۳۵ سال گذشته مصادره کرده است. این اموال تقریبا درتمام ایران پراکنده اند. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ارقام آن را می‌توان درتهران، سمنان، یزد، اصفهان و مازنداران جستجو کرد. مجموعه ۱۷ میلیون متر مربعی شهرک محلاتی که هم اکنون دراختیار افراد سپاه پاسداران قرار دارد، ساختمان «حضیره القدس» که مکان فعلی حوزه هنری درمحل تقاطع خیابان حافظ – طالقانی تهران است، مراکز دینی آن‌ها که در۲۲ استان کشور به صورت رسمی وجود داشت و تمام ظلع شمالی خیابان سپه که متعلق به خاندان عزیزی بود وهنوز هم پاساژعزیزی تهران درجمهوری یادگارآن خاندان است، به همراه کارخانه تولید لوازم خانگی ارج که متعلق به خانواده ارجمندی است و تمام اموال و داریی‌های هژبر یزدانی که بزرگ‌ترین مجموعه تولید گوشت، چرم و دام‌پروری خاورمیانه را درسمنان ایجاد کرده بود، تنها بخش کوچکی ازاموال عمومی وخصوصی جامعه بهائیان ایران است که در ۳۵ سال گذشته توسط مقامات محلی و سیاسی جمهوری اسلامی مصادره شده است. تخیله ساکنان چند روستا دراطراف تبریز، ساری و یاسوج درکهگیلویه و بویراحمد و مصادره زمین‌های آن‌ها نیز از دیگر اقدامات برای تضعیف جامعه بهائیان ایران بوده است.
براثر این فشارهای اقتصادی، جابجایی گسترده جغرافیایی درمیان این جامعه صورت گرفت و بسیاری ازآن‌ها با رها کردن اموال و زمین و خانه‌های خود به شهرهای دیگر و یا کشورهای خارجی مهاجرت کرده اند. این اقدام سبب شده که اموال آن‌ها به عنوان اموال بی صاحب مورد دست‌برد قرار گیرد. آن‌ها با در دست داشتن اسناد قانونی این املاک، قادر به بازپس گیری آن‌ها نیستند. این اموال سال‌ها است که فروخته شده و افراد دیگری درآن‌ها ساکن‌اند. درحالی که صاحبان اولیه آن‌ها درشهرهایی چون تهران واصفهان درشرایط نامناسب اقتصادی به‌سر می‌برند.
دربخش امنیتی نیزنگاه تضعیف ونابودی این جامعه با شدت و ضعف‌هایی در دوران‌های مختلف جمهوری اسلامی همراه بوده است. در دهه ابتدایی انقلاب ۲۲۵ نفر از اعضای این جامعه اعدام شدند و صدها نفر از آن‌ها سال‌های زیادی ازعمرخود را در زندان‌های مختلف، به ویژه در رجایی شهر و اوین گذرانده‌اند. تنها دوبارتمام اعضای هیئت مدیره ۹ نفره این جامعه دستگیر و کشته شدند و هنوز از سرنوشت آن‌ها خبری در دست نیست.
اعضای این جامعه درابتدای انقلاب بیش از۶۰۰ هزارنفر بودند که هم اکنون به رغم افزایش نرخ رشد جمعیت، این جامعه با کاهش نفوس خود مواجه شده و برآوردها نشان می‌دهد که دربهترین حالت تعداد آن‌ها به ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد. بسیاری از آن‌ها سال‌ها است درگوشه و کنارجهان پراکنده شده‌اند.
درحوزه اجتماعی با محدود کردن امکان تحصیل و کار برای افراد این جامعه، پروژه زمین‌گیرکردن و نابودی بهائیان ایران رو به تکمیل است. اخراج این افراد از ادارات دولتی با پیروزی انقلاب شروع شد و هم اکنون سال‌ها است که از تحصیل آن‌ها در دانشگاه‌های کشور ممانعت به عمل می آورند.
تعدادی از خانواده‌های بهائیان ایران به صورت دسته‌جمعی در زندان هستند. حتی در موردی پدربزرگ، پدر، و نوه با هم در زندان هستند. زندانی بودن هم‌زمان پدر و مادریک خانواده به همراه فرزندان‌شان برای افراد این جامعه، دیگر به امری بدیهی تبدیل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون افراد این جامعه به بیش از هزارسال زندان محکوم شده اند و ۱۳۵ نفر آنها در حال گذراندن این سال ها هستند .
سهام نیوز

No comments:

Post a Comment