Tuesday, 18 November 2014

فاران حسامی به مرخصی آمد


 فاران حسامی از شهروندان بهایی و استاد دانشگاه آنلاین بهایی که از دوسال و نیم پیش در زندان بسر می‌برد، برای اولین بار به مرخصی آمد
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاران حسامی شهروند زن بهایی که هنگام بازداشت فرزندش آرتین ۳ ساله بود، به همراه همسرش کامران رحیمیان به اتهام تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییان به ۵ سال زندان محکوم شدند
فاران حسامی هنگامی که در حال پیگیری امور قضایی همسر زندانی خود در دادسرای مقدس اوین بود، جهت اجرای حکم بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین شد.
طی روز جاری فاران حسامی بعد از دوسال و نیم زندان برای یک مرخصی سه روز از زندان اوین به خانه بازگشت
گفتنی ایست، همسر وی کامران رحیمیان همچنان در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد

No comments:

Post a Comment