Friday, 28 November 2014

تعطیلات مقدسه یا ایام محرمه

در هر سال بهائی 9 روز به نام ایام محرمه وجود دارد .
که دران روزها بهائیان کار اداری و مالی و تجاری را
تعطیل می کنند .
این ر وز ها در حقیقت در حقیقت سال روز وقایعی مربوط
به شخصیت های بارز این دیانت است و بقرار زیر میباشند ....
1 - نوروز .....نخستین روز از سال بهائی =اول فروردین = 21 مارچ
2 -روز نخست عیدرضوان = روز اظهار امرعلنی حضرت بهاءالله
= اول اردیبهشت = 21 اپریل
3 - روزنهم عیدرضوان = 9 اردیبهشت =29 اپریل
4 - روز دوازدهم عیدرضوان = 12 اردیبهشت = 2 می
5 - روز بعثت حضرت باب = 2 خرداد = 23 می
6 - روز صعود حضرت بهاءالله = 8 خرداد =29 می
7 - روز شهادت حضرت باب = 18 تیر = 9 جولای
8 - روز ولادت حضرت باب = 28 مهر = 30 اکتبر = اول محرم
9 - روز ولادت حضرت بهاءالله =21 ابان = 12 نوامبر = دوم محرم
علاوه بر ایام نه گانه فوق 2 روز دیگر نیز بعنوان ایام محرمه خوانده می شود .
لیکن کار کردن در ان روز جایز است .
1 - روز 26 نوامبر = یوم میثاق
2- 28 نوامبر = صعود حضرت عبدالبهاء
ناگفته نماند چنانچه لحظه تحویل سال پیش از غروب افتاب واقع شود .
انروز عید نوروز و نخستین روز از سال نومحسوب می گردد.
بنابراین برابری و تطابق شروع ماههای بهائی و نیز ایام محرمه از نظرشمسی
و میلادی گاه بدینگونه که یاد شده است نمیباشد . یک روز اختلاف وجود دارد .
لیکن در کشورهائی که دارای تقویم میلادی هستند برای بهائیان همواره 21 مارچ
عید نوروز ونخستین روز از سال نو بهائی قلمداد می گردد.

No comments:

Post a Comment