Friday, 28 November 2014

محمد نوری زاد

               
آخوندها در طول تاریخ همیشه به دشمنی نیاز داشته اند که کاسه کوزه ها را روی سر بهائیان \بشکنند
در 160 سال گذشته آخوندها با کوبیدن بر سر بهائیان خواسته اند که خودشان را ثابت کنند. هیچ وقت صدا و سیما یک بهائی درس خوانده را نیاورده تا با دانشمندان اسلام که الی ما شاء الله در حوزه های علمیه هستند، بحث کند. همیشه یک جانبه بحث می کنند چون بلد نیستند دفاع کنند. بهائیان قربانیان خاموش این 36 سالند و هیچ پناهی ندارند. حتی اصلاح طلبان که فکر می کنند پیشرفته هستند، حاضر نیستند از حقوق بهائیان دفاع کنند

No comments:

Post a Comment