Tuesday, 1 November 2016

محل کسب دو شهروند بهایی در کرج پلمب شد

بنابرگزارش خبرگزاری بهایی نیوز ساعاتی پیش در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۵ محل کسب دو شهروند بهایی دارای عینک سازی در فردیس کرج با پلمب روبرو شد 
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز محل کسب ایرج ثابت دارای عینک سازی "عینک نگاه " و محل کسب آقای فروهری دارای عینک سازی با نام " عینک کریستال" توسط ماموران اداره اماکن عمومی استان البرز پلمب گردید
در هفته گذشته نیز محل کسب دو شهروند بهایی در شهر کرج به دلیل اعتقاد صاحبان محل کسب با پلمب از سوی ماموران اداره اماکن عمومی روبرو شده بودند
بنابرگزارشها پیشتر محل کسب ده شهروند بهایی در تاریخ های ۵ آبان ، ۲۵ مهر، ۲۷ شهریور و ۸ مهر ماه ۱۳۹۵ به نام های آقایان رحمانی، بهشاد ، نورالله کارگر و عباس اقراری، فرداد جعفری ، هومن شهیدی، جاوید ایقانیان ( فروشگاه جاوید ) برای بار دوم در هفته های اخیر ، فروشگاه لوکس فروشی رحمانی متعلق به رامین رحمانی ، فروشگاه سراج متعلق به سعید وجدانی و فروشگاه اکسیر متعلق به عطالله شهیدی توسط اداره اماکن تنها به دلیل اعتقاد به دیانت صاحبان این واحدهای صنفی با پلمب روبرو شده است
در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمب محل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند

No comments:

Post a Comment