Saturday, 19 November 2016

محل کسب سه شهروند بهایی در رشت پلمب شد

محل کسب سه شهروند بهایی به نام های فرج فرهنگی ، تورج فرهنگی و محمد اسدپور توسط اداره اماکن عمومی این شهر لحظاتی پیش پلمب گردید
امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۵ محل کسب فرج فرهنگی دارای واحد صنفی خرازی ، تورج فرهنگی دارای واحد صنفی تعمیرات و فروش ساعت و همچنین محل کسب محمد اسدپور دارای واحد صنفی فروشگاه لوازم پزشکی، توسط ماموران اداره اماکن عمومی به دلیل باورمند بودن صاحبان این مکان ها به آئین بهایی با پلمب روبرو شد
در هفته های گذشته دستکم بیش از ۱۲۰ واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی در استانهای البرز و مازندران و بندرعباس با پلمب روبرو شده است
در سالهای گذشته اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است

No comments:

Post a Comment