Saturday, 19 November 2016

پنج شهروند بهایی بازداشت شده در استانداری مازندران با قرار وثیقه آزاد شدند

طبق اخبار رسیده به کمپین بهایی پنج تن از شهروندان بهایی شهر قائمشهر که پیشتر در استانداری مازندران بازداشت شده بودند ، با قرار وثیقه آزاد شدند
منابع موثق به کمپین اطلاع داده اند که پنج شهروند بهایی به نام های بهنام میرزایی، نیما نوع خواه، آرشام گل پور، سهیل حقدوست و شهروز زمانی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند پس از گذشت ۹ روز با قرار وثیقه آزاد شدند
به گفته منابع مطلع در زمان بازداشت شهروندان بهایی در استانداری مازندران ،ماموران امنیتی به بهائیان منتظر در مقابل استانداری حمله کردند و تعدادی را نیز به صورت موقت بازداشت کرده بودند
این در حالی است که احقاق حق و مراجعه قانونی به مراجع ذی صلاح حق شهروندی هر فرد ایرانی است که ظاهرا شانل بهاییان نمی شود و احقاق حق قانونی نیز جرم تلقی می شود
بنا برگزارش که پیشتر منتشر شده بود ” پس از آنکه تعدادی از بهائیان اجازه ورود به استانداری را پیدا کردند بلافاصله ماموران اطلاعات چند نفری که داخل استانداری بودند را بازداشت کردند و کسانی که بیرون درب استانداری منتظر بودند نیز توسط ماموران امنیتی از چهره های آنان فیلمبرداری شد
تا بتوانند ایشان و خانواده و اذهان اجتماعی را مهندسی کرده و برای آنان داستان پردازی کنند
یک منبع مطلع افزود ” ماموران فریاد می زدند که این افراد از اسرائیل دستور می گیرند و اینجا آمده اند که تجمع و شورش کنند و بانک ها را به آتش بکشند و همینطور ادامه میدادند و در مورد کسانی که بازداشت شده اند نیز گفتند که سران شماها را یعنی همان چند نفری که در استانداری بازداشت شده بودند نیز بازداشت کرده ایم
بیان اینکه بهاییان از کشورهای دیگر دستور می گیرند تهمتی است که براحتی توسط افراد و رسانه ها بیان می شود و اگر کوچکترین این کلمات از دهان یک فرد بهایی خارج شود او را قطعه قطعه می کنند
در تاریخ دوازدهم و سیزدهم آبان ۱۳۹۵ به دلیل تعطیلی محل کسب شهروندان بهایی در ایام تعطیلی دیانت بهایی دستکم ۳۳ محل کسب توسط ماموران اماکن عمومی پلمب گردید

No comments:

Post a Comment