Wednesday, 30 September 2015

پارسا همت به دلیل عدم شرکت در نماز جماعت از مدرسه اخراج شد


به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز، پارسا همت یکی از شهروندان بهایی ساکن اصفهان از ادامه تحصیل در مدرسه محروم شد.

پارسا همت که در مقطع دوم دبیرستان مشغول تحصیل بود تنها به دلیل شرکت نکردن در نماز جماعت هموطنان مسلمان در مدرسه از تحصیل محروم شده است. 

بنابر اطلاع منابع آگاه " این شهروند بهایی به دلیل اعتقاد دینی خود از حضور در نمازخانه این مدرسه خوددرای کرد و اعلام نمود که به دلیل مسلمان نبودن لازم به خواندن نماز در نمازخانه نمیبیند و به همین دلیل این شهروند بهایی از مدرسه اخراج شده است."

پس از انقلاب اسلامی در ایران شهروندان بهایی از سوی مسئولین جمهوری اسلامی و مقطعی از سوی مسلمانان تندرو مورد فشار قرار گرفتند. این فشارها بارها موجب اخراج شهروندان بهایی حتی در مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه نیز گردید و در سالهای گذشته بارها شاهد اخراج شهروندان بهایی از مدارس بوده ایم.

در روزهای گذشته خبرگزاری بهایی نیوز اخبار پیرامون محرومیت از تحصیل شهروندان بهایی در دانشگاه های کشور را منتشر کرده است.

No comments:

Post a Comment