Wednesday, 30 September 2015

واحد خلوصی شهروند بهایی و فعال حق تحصیل در ایران به بند 4 سالن 12 زندان رجایی شهر منتقل شد


به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز، واحد خلوصی، شهروند بهایی که در روزهای گذشته مقابل منزل شخصی خود بازداشت شده بود پس از انتقال به زندان رجایی شهر به بند 1 منتقل شده بود. این بند که جهت زندانیان جرائم جنایی است 

در حالی این شهروند بهایی در بند یک زندان رجایی شهر حضور داشت که طبق قانون زندانها این رفتار غیرقانونی محسوب میشد
طبق قوانین تفکیک جرایم در زندان این شهروند بهایی در بند قاتلین حضور داشت و با توجه با درخواست های مکرر خانواده این شهروند بهایی، وی امروز به بند 4 سالن 12 زندان رجایی شهر منتقل شده است

واحد خلوصی، فعال حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل بهایی پیشتر به 5 سال زندان محکوم شده بود . وی در اسفند ماه 1388 توسط ماموران اطلاعات سپاه به همراه نوید خانجانی ، سما نورانی، ایقان شهیدی و درسا سبحانی بازداشت شده بود که با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شده بود
همچنین این شهروند بهایی همچنین به همراه 20 تن از فعالان حقوق بشر به دلیل کمک به مردم زلزله زده آذربایجان نزدیک به دو ماه در زندان تبریز و اداره اطلاعات این شهر بازداشت بود

No comments:

Post a Comment