Sunday, 13 September 2015

آوا امینی یزدلی،هموطن بهائی از ادامه تحصیل محروم شد


خبرگزاری قاصدان آزادی : آوا امینی یزدلی، هموطن بهایی در نتیجه کنکور سراسری سال جاری از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شد. در حکومت آخوندی, هموطنان بهایی به دلیل اعتقادی, حق تحصیل در دانشگاه‌ها را ندارند

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، آوا امینی یزدلی، هموطن بهائی متولد ۱۳۷۶ که در کنکور سراسری سال جاری شرکت کرده بود، پس از وارد کردن مشخصات در سایت سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده رو برو شد

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این رابطه گفت: “گزینه نقص در پرونده را در مورد شهروندان بهایی که می‌خواهند از تحصیل محروم کنند به کار می‌برند و این از سال ۱۳۸۵ متداول شده است

این در حالی است که آخوند روحانی وعده داده بود مشکل محرومیت از تحصیل در دانشگاه را حل خواهد کرد. پس از کنکور سراسری سال جاری بسیاری از هموطنان بهایی با گزینه “نقص در پرونده” روبرو شده و از تحصیل محروم شدند

No comments:

Post a Comment