Sunday, 8 May 2016

سخنان استاد وحیدپور از تلوزیون جمهوری اسلامی در برنامهٔ کتاب الله و عترتی شبکه ولایت ، در نهایت بی‌ احترامی و نقض حقوق بشر در مورد تشییع جنازهٔ یک فرد بهائی


No comments:

Post a Comment