Monday, 30 May 2016

پلمب مجدد محل کسب شهروندان در ساری و فریدونکنار

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز از صبح امروز ماموران اداره اماکن عمومی دست به پلمب مجدد محل کسب شهروندان بهایی در ساری و فریدونکنار زدند

به گفته منابع نزدیک به مجموعه بهایی نیوز تاکنون بیش از ۹ محل کسب شهروندان بهایی در شهر ساری و فریدونکنار با پلمب از سوی ماموران اداره دولتی اماکن عمومی روبرو شده اند که پیشتر نیز محل کسب این شهروندان پلمب و پس از مدتی فک پلمب شده بود

بنابر این گزارش محل کسب شهروندان بهایی در ساری آقایان مهریار قنبری دارای واحد صنفی نصب دزدگیر، آرش موسوی دارای واحد صنفی تزیینات ساختمان ،پیمان جذبانی دارای واحد صنفی صنایع چوبی، احسان ایزدی دارای واحد صنفی توزیع لوازم بهداشتی، کمال اکبری دارای واحد صنفی خراطی (نجاری) و قوام الدین ثابتیان واحد صنفی نجاری و در شهر فریدونکنار آقایان ساسان وداعی ، بابک وداعی و افشین آزادی با پلمب روبرو شدند

پیشتر محل کسب ۹ شهروند بهایی در شهرهای رامسر و ساری در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ با پلمپ از سوی نیروهای اداره اماکن عمومی روبرو شده بود

در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمبمحل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند

No comments:

Post a Comment