Sunday, 8 May 2016

سخنان استاد وحیدپور از تلوزیون جمهوری اسلامی در برنامهٔ کتاب الله و عترتی شبکه ولایت ، باز هم در نهایت بی‌ احترامی و نقض حقوق بشر چطور یک فرد بهائی را نجس خطاب می‌کند


No comments:

Post a Comment