Sunday, 27 July 2014

غلامحسین غیب پرور، فرمانده سپاه فجر استان فارس، طی یک سخنرانی رسمی از "برخورد شدید" این نیرو با پیروان آئین بهائی خبر داد.

به گزارش سایت تنویر، سایت رسمی سپاه فجر استان فارس، غلام‌حسین غیب‌پرور پنج شنبه شب طی سخنانی در "همایش احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر"، از بهائیت با عنوان "فرقه ضاله" نام برد و گفت: "با کسانی که برای فرق ضاله در این استان تبلیغ کنند به‌ شدت برخورد خواهیم کرد."

فرمانده سپاه فجر استان فارس با ادعا که "بخشی از منکرات مربوط به فرق ضاله در جامعه است و باید به‌ شدت جلوی آن گرفته شود" گفت: "آنها دین و مذهب واقعی ندارند

No comments:

Post a Comment