Monday, 13 May 2013

میزان رای آقاست


دروغگویی پیوندی نا گسستنی با جمهوری اسلامی دارد

لطفا تناقض  لینکهای زیر را ببنید وخود قضاوت کنید ، کشوری که حقوق اولیه انسانی در آن هیچ اهمیتی ندارد و مردم در آن به حساب نمی آیند ، رای دادن در آن حرام است ، آقا این فتوا رو شخصا صادر کردم ، هرکی هم مخالفه بره 
رساله خودشو بنویسه

 البته اینم بگم که دادن وندادنش فرقی نمیکنه چون میزان رای آغاست 1391  رییس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با ایسنا: زندانی مذهبی و عقیدتی نداریم
No comments:

Post a Comment