Sunday, 22 March 2020

زنی که کشته شد اما نام‌ و اثرش جاویدان ماند


در ۱۷۲ سال پیش شیر زنی ایرانی بنام طاهره قره العین ، زنی دانشمند ، شاعر ، سخنور و با اخلاق ، خرافات و آداب و رسوم کهنه را زیر پا نهاد و در زمانی که حتّی شنیدن صدای زن گناه شمرده میشد حجاب از رخ بر گرفت و نهضت آزادی زن ایرانی را آغاز کرد .
او را کشتند ولی نام ، آثار و افکارش جاودان است هرگز نمیدانستم تندیسی موجود است که به "طاهره قرة العین" اختصاص دارد !
این تندیس بوسیله یک مجسمه ساز بنام روس ساخته شده و " زن آزاده " و در برخی منابع ، "رهایی" یا " آزادی " نامیده شده است. مجسمه طاهره نزدیک به ۷۰ سال است در باکوی آذربایجان برپاست. اگر گذارتان به آذربایجان افتاد ، این اثر تاریخی در ایستگاه نظامی " مترو " در مرکز شهر باکو قرار دارد...

No comments:

Post a Comment