Sunday, 27 January 2019

بازداشت معین محمدی شهروند بهائی ساکن یزد


بازداشت معین محمدی شهروندبهائی ساکن یزد. به گزارش کمپین بهائی امروز ۴ شنبه ۱۹ دیماه صبح شهروند بهائی ساکن یزد بنام آقای معین محمدی که برای محیط زیست فعالیت میکرد درزمان خروج ازمنزل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد خانواده زمانی متوجه شدند که ایشان بقصد محل کارش از منزل خارج شد اما بمحل کار نرسید
برای همین صبح که بمحل کارش نرسیده پدرایشان با پلیس راهنمایی رانندگی تماس گرفته که تصادفی با ایم نام گزارش نشده . و چندی پیش منزل معین هم که طبقه بالای منزل پدرش هست مامورین به آنجا رفته وبااینکه حکم بنام معین بوده هر دو منزل را تفتیش کرده ، موبایلها و لپ تاب ها و لوازم شخصی و کتب مذهبی و… را با خود بردن که هنوزهم با وجود مراجعات مکرر لوازم مسترد نشده است.آقای معین محمدی متاهل بوده و صاحب یک فرزند می باشدو تا این لحظه از محل نگهداری ایشان هیچ اطلاعی در دست نمی باشد

No comments:

Post a Comment