Wednesday, 20 December 2017

پیمان قیامی با قرار وثیقه آزاد شد,اما صبح امروز سه نفر از جمله خانم نغمه شادابی در کرمانشاه بازداشت شدند


طی چند روز اخیر چندین شهروند بهایی دیگر احضار و دچار مشکل شده اند
متاسفانه بیش از نیمی از اخبار مخابره نمی شود و امیدوارم روزی دوباره نظم و اطلاع رسانی دقیق بازگردد

No comments:

Post a Comment