Wednesday, 26 July 2017

صاحبان محل کسب بهایی در خرمشهر تهدید و احضار شدند


 ماموران وزارت اطلاعات در شهر خرمشهر صاحبان محل کسب بهایی در این شهر را یک به یک احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار دادند

بنابرگزارش مجموعه خبری پیام نیوز ماموران امنیتی پس از تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶ شهروندان بهایی که محل کسبشان در تاریخ ۱۸ تیر تعطیل بود را احضار و آنان را تهدید به پلمب کرده اند 

به گفته یک منبع مطلع ماموران امنیتی صاحبان محل کسب در خرمشهر را مورد بازجویی قرار داده و دلیل تعطیلی آنان در تاریخ ۱۸ تیر را جویا شده اند و گفته اند باید زمان تعطیلی محل کسبشان را یک هفته زودتر اعلام کنند و در صورت عدم اطلاع محل کسب آنان پلمب خواهد شد
یک منبع آگاه به گزارشگر پیام نیوز می گوید که احضارها در بعضی موارد به صورت تلفنی نیز صورت گرفته و در احضارهای انجام شده ماموران گاه برخوردهای تند وخشن به همراه صحبت های تهدید آمیز داشته اند و در بعضی موارد نیز رفتارها با آرامش و محترمانه بوده است
به گفته بعضی از منابع مطلع احضارها همچنان ادامه دارد و تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ تاکنون ۹ نفر احضار شده اند
طی روز گذشته دستکم ۱۱ محل کسب بهایی در ارومیه به دلیل تعطیلی در ایام تعطیلی آئین بهایی مصادف با ۱۸ تیرماه پلمب شده است و اخطار به پلمب دیگر محل کسب بهائیان در این شهر صادر شده است
در سال گذشته بیش از ۳۰۰ محل کسب شهروندان بهایی تنها به دلیل تعطیلی محل کسب آنان در ایام تعطیلی دیانت بهایی و همچنین باورمند بودن آنان به آئین بهایی با پلمب روبرو شده است
در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمب محل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند

No comments:

Post a Comment