Sunday, 2 July 2017

دلنوشته شوکت زاهدی یکی از بهائیانی که محل کسب وی پلمب شده است


به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز شوکت زاهدی یکی از شهروندان بهایی ساکن ساری طی یادداشتی به سبک دلنوشته که به خبرگزاری بهایی نیوز ارسال شده است درخصوص نه ماه پیگیری جهت فک پلمب محل کسب خود در این متن اشاره داشته است
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این دلنوشته با اشاره به برخورد همشهریان شهر ساری با این شهروند بهایی و همچنین عدم پاسخگویی مسئولین استانی و شهرستانی نگاشته شده است
محل کسب شهروندان بهایی ساکن ساری و همچنین استان مازندران از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اماکن عمومی پلمب شده و با وجود پیگیری های مدام بهائیان این استان نتیجه ی تاکنون دریافت نکرده اند
متن این نامه که در اختیار خبرگزاری بهایی نیوز قرار گرفته است عینا به شرح زیر می باشد

ایرانیم، مازندرانیم، وطنم کشور مقدس ایران است
صبح یکی از روزای سرد دی ماه ۱۳۹۵ به قصد رفتن جایی، منتظر به درب محل کسب پلمپ شده مان تکیه داده ، ایستاده بودم که خانمی رهگذر با پسری نوجوان به همراه خویش سراغ خانه ایی را از من گرفت .سوال پرسید و به من نزدیک شد، گویا درد دل داشت و دلجویی میخواست. ضمن گفت و گوی ما پسرش شانه ی مادر بفشرد و با زبانی بی تکلم پرسید:که چرا زینت این قفل مغازه، سرب است؟! لسان گویا نداشت، مادرش زبان او می فهمید و به من گفت که او این گوید . مختصر کرده و گفتم که چه شد. پسرک بار دیگر گفت خم شو ، گوشواره از گوشش بردار، با نگاهی لب گزیدم؛سر و انگشت اشاره ام گفت:نه
چهره ایی معصوم داشت اما پیشانی گره کرده و پرسید:چرا؟! جرمتان چیست؟
گفتمش :جرم ما نان حلال است ، دست خود بستم ، سر خود سمت خدا
ما مطیع، همه راضی به رضا
نشکنیم عهد و وفا
ناروا بر ما جفا دارند روا
با دو دستش کوفت بر سر و گفت: خاک عالم بر سرم شد، ما همه انسانیم. برو در شهر بگرد تا به جایی که ترازو باشد،و آنجا که ترازوست مسلمان هم هست. پنجه مشت کرده به سر می گرداند و به قامتش عبا را، که عبا بر تن و عمامه به سر میباشد و به آنی که تو گفتی گوش و گوشواره جدا میبینی و در بسته تو باز شود
سرب که نشان پلمپ مغازه است به تعبیر ایشان گوشواره ایی زیبا به گوش قفل شد، من و همه آنهایی که قفل مغازه شان به سرب زینت یافته، با توجه به تحمل مشقات و تعضیقات زیاد، این را نشانی از افتخار و سربلندی میدانیم
با احساس پاک این نوجوان، تلاش و پیگیری بنده و دیگر دوستان مضاعف شده . و قریب به نه ماه است که از پلمپ مغازه ها میگذرد ، به کلیه ارگانهای مربوطه مراجعه کردیم و تا کنون هیچ پاسخی مبنی بر حل مشکل دریافت نکردیم
افسوس و صد افسوس و تاسف، بر سردر هر محکمه ایی شکل ترازو است،
و بر این جایگه عدلی که گفته است هنوز کسی مسلمان ندیده است
به قلم خانم شوکت زاهدی
(مغازه پلمپ شده صنف نجاری)

No comments:

Post a Comment