Wednesday, 1 March 2017

کیوان پاکزادان به پنج سال زندان محکوم شد


به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز کیوان پاکزادان که پیشتر توسط ماموران امنیتی در استان تهران بازداشت شده بود طی حکمی که به وکیل وی ابلاغ شده است به پنج سال زندان محکوم شد

بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز کیوان پاکزادان پیشتر در تاریخ ١٢ خرداد ١٣٩٥ توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در خیابان مجاور منزل خواهر خود در تهران بازداشت شد و پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی آنان وی به زندان اوین منتقل شده بود
به گفته یک منبع مطلع" در تاریخ ٩٩ اسفند ماه کیوان پاکزادان به اتهام " عضویت در تشکیلات فرقه ضاله بهائیت" به پنج سال زندان محکوم شده است
این شهروند بهایی پس از ٣٤ روز بازداشت با قيد وثيقه ٢٥٠ ميليون تومان آزاد شد و پس از پیگیری جهت بازپس گیری اموال توقیف شده خود و خانواده خواهرشان چند روز بعد مقداري از وسايل به وی تحویل داده شد

کیوان پاکزادان در تاريخ ٣ بهمن ماه ١٣٩٥ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی مقیسه محاکمه شده بود که روز گذشته حکم زندان وی به وکیل ایشان ابلاغ گردید

No comments:

Post a Comment