Saturday, 27 August 2016

کیوان پاکزادان به دادسرای اوین احضار گردید

 کیوان پاکزادان یکی از شهروندان بهایی که پیشتر پس از ۳۴ روز با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود به شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ شهید مقدس اردبیلی اوین احضار گردید.
بنابر گزارش این شهروند بهایی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه طی ابلاغیه ای از سوی سیداحمدحسینی بازپرس شعبه سوم دادسرای اوین جهت دفاع آخر خود در تاریخ شنبه ۳۰/۵/۱۳۹۵ حضور یافت و به همراه وکیل خود نسبت به رد اتهامات مندرج شده در پرونده وی پاسخ داده است.
به گفته یک منبع مطلع  کیوان پاکزادان برای چهارمین بار از دادسرای اوین درخواست استرداد لوازم مربوط به منزل خواهر خود که در زمان بازداشت پس از تفتیش اموال شخصی وی و همسرشان مصادره شد را کرد . در زمان بازداشت کیوان پاکزادان ماموران اداره اطلاعات تعدادی از اموال شخصی بخصوص کامپیوتر و گوشی های موبایل و تعدادی دیگر از اموال شخصی منزل خواهرشان نیز مصادره شد.
کیوان پاکزادان پس از ۳۴ روز بازداشت در بند۲۰۹ زندان اوین با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۵ آزاد شد.

No comments:

Post a Comment