Monday, 8 August 2016

فشار به دو شهروند شیرازی مرتبط با بهائیان

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز پس از بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در شیراز دو تن از شهروندان شیرازی نیز بازداشت و پس از قرار تعهد، آزاد شدند

بنابر گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز رضا شفیعی به همراه همسرشان پس از بازداشت نعیم قائد شرفی، نبیل تهذیب، رامین شیروانی و سعید حسنی از سوی ماموران امنیتی اداره اطلاعات شهر شیراز در مسیر شیراز به مرودشت بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات معروف به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند و پس از بازجویی طولانی مدت در یک روز به قید تعهد مبنی بر عدم هرگونه ارتباط با شهروندان بهایی و هرگونه همکاری و رفت و آمد، آزاد شد

فشار بر شهروندان بهایی شیراز در حالی رو به افزایش یافته است که پیشتر نیز شهروندان بهایی به صورت دسته جمعی از سوی ماموران اداره امنیتی اطلاعات به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی بازداشت شده اند

No comments:

Post a Comment