Saturday, 25 June 2016

شیدا تائید جهت اجرای حکم به زندان بابل منتقل شد

بنابرگزارش خبرگزاری بهایی نیوز روز گذشته شیدا تایید شهروند بهایی شهرستان نور جهت گذراندن دوران محکومیت یک ساله خود به زندان بابل منتقل شد
این شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۱ توسط ماموران امنیتی بازداشت و منزل وی نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته بود روز گذشته به زندان منتقل شد. این شهروند بهایی پیشتر به همراه بیان بابایی به مدت سه روز در بیخبری و بدون اطلاع خانواده در اداره اطلاعات ساری بازداشت بودند و در مجموع ۲۵ روز در اداره اطلاعات ساری در بازداشت بسر می بردند.
شیدا تایید متولد ۱۳۶۹ است و پیشتر به یک سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب محکوم شده است.

No comments:

Post a Comment