Tuesday, 16 June 2015

"ساسان حقیری شهروند بهایی به زندان منتقل شد"

به گزارش بهایی نیوز ساسان حقیری شهروند ساکن اصفهان که پیشتر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد بود راهی زندان مرکزی اصفهان شد

منابع نزدیک به این شهروند بهایی به بهایی نیوز گفت : ساسان حقیری پیشتر به همراه تعدادی از شهروندان بهایی اصفهان بازداشت شده بود و از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب یزد این حکم صادر شده بود و همین حکم در تاریخ 27 فروردین 1393 در شعبه تجدید نظر استان به تایید رسیده بود

ساسان حقیری به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در این دادگاه به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است

آقای حقیری دارای دو فرزند خرسال است که هفته گذشته از سوی ماموران نیروی انتظامی اصفهان بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد

در ماههای گذشته دوتن از شهروندان بهایی دیگر به نام های آذرطلوعی ( پورخرسند) و سهراب نقی پور نیز که همزمان با این افراد بازداشت شده بودند به زندان منتقل شده اند

20 شهروند بهایی که پیشتر بازداشت شده بودند هر کدام از یک سال تا چهارسال محکوم به حبس تعزیری و تعلیقی شده بودند.، این احکام از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب یزد صاد شد و در تاریخ 27 فروردین 1393در شعبه تجدید نظر استان به تایید رسید

اسامی این ۲۰ شهروند بهایی و میزان محکومیت ایشان به شرح زیر است
صبا گلشن (اصفهان): ۴ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی، شهرام اشراقی، مهندس خسرو دهقانی (اضفهان)، شهرام فلاح (کرمان)، نوید حقیقی (یاسوج)، ایمان رشیدی (یزد): ۳ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی، فریبرز باغی، ناطقه نعیمی، شبنم متحد، فریبا اشتری (یزد)، نغمه فارابی (اصفهان) : ۲ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی فرح باغی؛ مهران اسلامی، اعظم مطهری، فرحناز میثاقیان (یزد)، سهراب نقی پور، آذرطلوعی( پورخرسند)، ساسان حقیری، طاهره روحانی، ویدا حقیقی (اصفهان) : ۱ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی

No comments:

Post a Comment