Monday, 2 September 2013

جایگاه این شهیدان ، عرش اعلای خداست

جایگاه این شهیدان ، عرش اعلای خداست 

چشم دنیا گر به جای اشک ، خون بارد ، رواست 
عالم انسان ، عزادار شهیدان بهاء ست 

خاک ایران بار دیگر گشته میدان قتال 
این سفر ، بی جنگ و بی لشکر ، بساط کربلاست 

دور شمع امر حقّ ، پروانگان ، پر پر زنان 
نیست پروا عاشقان را ، سوختن شرط لقا ست

دشمن خونریز ، اگر دستش به خون آلوده است
جایگاه این شهیدان ، عرش اعلای خداست

اهل حقّ را جانفشانی و فدا شایسته است
منکر دین خدا را قتل و عُدوان اقتضا ست

آن فداکاری کند در خدمت نوع بشر
این خطاکاری کند ، چون فطرتاً اهل جفاست

آه مظلومان بسوزد ، خرمن هستیِ ظلم
حسرت و یأس و پشیمانی ، جزای اشقیا ست

بندرعباس، شهری که حضرت عبدالبها آن را از خود دانسته و فرمودند:
این بندر، بندر من است، به سوگ نشست.

جناب آقای عطاء الله رضوانی، به ضرب گلوله جان به جان آفرین تسلیم نمودند. ایشان از اعضای هیئت خادمین بندرعباس بودند و بعد از تعطیلی تشکیلات نیز با اینکه ایشان بارها از طرف اطلاعات بندرعباس مورد تهدید قرار گرفته بودند،باز هم به این شهر عزیز و
مردمان آن خدمت می کردند

No comments:

Post a Comment