Monday, 20 January 2020

حمایت یک فعال محیط زیست از شهروندان بهایی

من سارا به عنوان یک فعال محیط زیست سالها به فکر مشکلاتی که توسط ارگان های دولتی , وحکومتی که برای محیط زیستمان پیش آماده بود بودم
اینقدر گرفتار دغدغه های ذهنی خود بودم که دیگر مسایل را فراموش کرده بودم چند روز قبل به طور اتفاقی خبری را پیرامون محرومیت از تحصیل شهروندان بهایی را در یک خبرگزاری دیدم و شروع به خواندن کردم و باتوجه به آن خبر شروع به تحقیق در مورد وضعیت شهروندان بهایی در ایران کردم.
نتایج تحقیقات من آزار و اذيت هاى حکومت جمهورى اسلامى به این شهروندان به بهانه های عقدیتی بود که در نتیجه آن بسيارى از این شهروندان را اعدام كردند و به صورت نظام مند اموال و دارايى ها و شركت هاى متعلق به شهروندان بهايى را مصادره كردند
دانشجويان و استادان و كارمندان را اخراج كردند و كارمندان بهائى بازنشسته را از دريافت حقوق و بازنشستگى محروم كرده اند
حتى مدارس از ثبت نام كودكان بهائى خوددارى مي كنند اما با تمام اين فشارها و سركوب هاى متمادى بهائيان ايران هرگز به خشونت و دروغ روى نياوردند
من سارا خلیلی فعال حقوق محیط زیست به همه شهروندان توصیه می کنم نگذاریم حکومت ایران همانند محیط زیستمان این اقلیت مذهبی را که باورهای صلح طلبانه دارند را نابود کنند

No comments:

Post a Comment