Monday, 4 March 2019

زنان بهائی زیر بار ظلم و سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی با زندان و حبس

غزاله باقری طاری از زنان بهائی ساکن تهران از سوی دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهایی به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت و اداره تشکیلات بهایی» به زندان محکوم شده است.خانم باقری یک سال پیش در خلال دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله بازداشت و پس از ۲۳ روز با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

No comments:

Post a Comment