Saturday, 11 August 2018

اخراج یک شهروند بهایی به دلیل اعتقادی از دانشگاه کرمانهومن ایمانی دانشجوی رشته کاردانی گرافیک در دانشگاه آزاد کرمان به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه کرمان اخراج شد
یکی از منابع نزدیک به این شهزوند بهایی می افزاید:اواسط ترم دوم بعضی اوقات برای ورود به سایت دانشگاه   مشکل داشته است و بعد از پیگیری این شهروند بهایی و بعد از مشورت با چند نفر تصمیم گرفته شده  به حراست مراجعه و  درخواست کنپ که فرم ستون مذهب  را ببیند که آیا خودشون پر کردن اسلام یا خالیه میباشد. وقتی به رئیس حراست مراجع کرده و فرم ثبت نام رو درخواست کرده است از ایشان اسم و فامیلم را پرسیذن و وارد سیستم کردن سپس پرسیدن دینت چیست و این شهروند بهایی  گفته است بهایی میباشم بعد از اعلام این شهروند بهایی و اعتقاد داشتنش به دیانت بهایی  مقام حراصت گفتند حق ادامه تحصیل نداریدو سازمان قرار است که جلوی ادامه تحصیل همه شهروندان بهایی را در دانشگاه بگیرد
محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی” صورت می‌گیرد که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند
بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنان‌چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود
محرومیت شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی و اعلام انقلاب فرهنگی در ایران به صورت سیستماتیک اجرا شده است

No comments:

Post a Comment