Monday, 18 June 2018

بازداشت مجدد ۳ شهروند بهایی در اهواز


به گزارش کمپین نه به آزار و زندان شهروندان بهایی:ندا ثابتی (آزادی)، نوشین افشار و فروغ فرزانه، سه شهروند بهایی اهل آبادان و اهواز که روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز و آبادان در منزل خود بازداشت شده بودند و همچنین شب گذشته از زندان اهواز آزاد شده بودند پس از چند ساعت و مراجعه مجدد آنها به دادسرا توسط مقامات امنیتی

No comments:

Post a Comment