Wednesday, 9 May 2018

تفتیش منازل بهائیان و بازداشت سه شهروند بهایی در آبادان


ماموران امنیتی وزارت اطلاعات شهر آبادان و خرمشهر صبح امروزیکشنبه شانزدهم اردیبهشت ساعت ۶:۴۵ دقیقه با مراجعه هماهنگ به منزل سه شهروند بهایی منازل آنان را تفتیش کرده و سه تن از بهائیان زن را بازداشت کرده اند
نوشین افشار، ندا ثابتی و فروغ فرزانه سه تن از بهائیان بازداشت شده در آبادان و خرمشهر هستند که توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند
به گفته یک منبع مطلع ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل که به همین علت تمام منزل بهم ریخته شده است، ماموران اقدام به توقیف کتاب ها، کامپیوتر، لپ تاپ به همراه هارد و فلش ها کرده اند
شش مامور مرد در زمان بازداشت حضور داشتند و در زمان تفتیش نیز از اعضای خانواده بازداشت شدگان نیز بازجویی کوتاهی کرده اند
یک منبع آگاه در این مورد می گوید:« پنج مامور از اداره اطلاعات اهواز بودند و یک نفر نیز از اداره اطلاعات آبادان حضور داشت

به گفته ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدگان نهایت یک ساعت دیگر آزاد خواهند شد اما با وجود گذشت چندین ساعت اطلاعی از دلیل بازداشت و نگهداری آنان نیست

طی روزهای اخیر همچنین کاویز نوزدهی شهروند بهایی نیز توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شده است. این شهروند بهایی پیشتر دو سال در زندان محبوس بود

No comments:

Post a Comment