Tuesday, 17 April 2018

فرج الله بنگاله و میترا زهدی همچنان بدون تفهم اتهام در اهواز تحت بازجویی هستند


به گزارش ابهام زدایی- فرج الله بنگاله شهروند بهایی در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز منتقل شده است .این شهروند بهایی از تاریخ هشتم فروردین ۱۳۹۷ توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و تاکنون بدون تفهیم اتهام در بازداشتگاه به سر می برد.
ماموران امنیتی در زمان دستگیری این شهروند بهایی منزل وی را به طور کامل مورد تفتیش قرار داده اند.
💢همچنین میترا بدرنژاد زهدی با وجود گذشت بیش از چهل روز بدون تفهیم اتهام در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز محبوس است.

No comments:

Post a Comment