Friday, 16 February 2018

محرومیت جوان بهایی از ادامه تحصیل در آستانه امتحانات پایان ترم


 به نقل از هرانا صدف وجدانی شهروند بهایی، دانشجوی ورودی سال ۹۶ در رشته مهندسی معماری دانشگاه رازی کرمانشاه بدلیل اعتقادات دینی در هنگامه امتحانات پایان ترم از تحصیل محروم

No comments:

Post a Comment