Thursday, 16 November 2017

تفتیش ۱۴ محل زندگی و بازداشت یک شهروند بهایی در ایران

 طی روزهای اخیر پریسا صادقی شهروند بهایی ساکن تهران توسط مامورین امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و منزل زندگی دستکم چهارده شهروند بهایی در تبریز و کرمان مورد تفتیش کامل مامورین امنیتی قرار گرفت
بنابرگزارش مجموعه حقوق بشری پیام نیوز پریسا صادقی از شهروندان بهایی ساکن تهران می باشد که در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ در منزلشان توسط مامورین امنیتی بازداشت شده است
به گفته یک منبع مطلع " حدود ۱۵ مامور مرد و ۵ مامور زن در زمان بازداشت پریسا صادقی حضور داشت و ماموران پس از بازداشت وی از تمامی مهمانان تعهد گرفتند و با این وجود برخورد آنان با مهمانان مناسب بود
همچنین بنابر این گزارش محل زندگی هشت شهروند بهایی در کرمان مورد تفتیش کامل قرار گرفت و طبق آخرین اخبار رسیده به خبرگزاری پیام نیوز،مامورین امنیتی هفته گذشته ضمن تفتیش منازل وبردن بعضی از اوراق و وسایل شخصی آنان به آنان اعلام کردند از شهر خارج نشوند تا از سوی اداره اطلاعات احضار شوند.مامورین امنیتی ضمنا اخطار کرده اند که هیچ جلسه ای را حق ندارند تشکیل دهند والا خانه ای را که در آنجا جلسه تشکیل شود پلمب می کنند!
مامورین وزارت اطلاعات همچنین به منزل شش شهروند بهایی در تبریز مراجعه کردند و ضمن احضار دو تن از بهائیان تمامی کتاب ها، کامپیوتر، لپتاپها، موبایل ها را توقیف کرده اند

No comments:

Post a Comment