Thursday, 11 May 2017

ممانعت از ادامه تحصیل شهروند بهایی, با سابقه اسارت در زمان جنگ

بهروز فرزندی شهروند بهایی که سابقه اسارت در زمان جنگ و همینطور درجه جانبازی دارد تهدید به اخراج از دانشگاه شده. وی در حالی که در آخرین ترم تحصیلی خود به سر می برد با مشکلاتی برای ادامه تحصیل مواجه است. این جانباز ۲۵ درصد، مدت بیش از ۲ سال و ۲ ماه «مفقودالاثر جنگ تحمیلی» و تحت اسارت کشور عراق بود. آقای فرزندی در اردیبهشت ۹۶ با مراجعه به دفتر مدیر گروه دانشگاه پیام نور استان فارس در رشته مدیریت بازرگانی متوجه مشکل در ادامه تحصیل خود شده است. در ایران شهروندان بهایی بصورت معمول از تحصیل در مقطع عالی محروم میشوند

No comments:

Post a Comment