Friday, 22 January 2016

پویا تبیانیان شهروند بهایی,همچنان در سلول انفرادی

به گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی به نقل از بهایی نیوز:پویا تبیانیان دانشجوی محروم از تحصیل به صورت انفرادی در زندان به سر می برد
پویا تبیانیان دانشجوی محروم از تحصیل پس از آزادی افشین ایقانی دیگر شهروند بهایی که در تاریخ جمعه ۴ دی ماه ۱۳۹۴ ،همچنان به صورت انفرادی در زندان به سر می برد
پویا تبیانیان دانشجوی محروم از تحصیل در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ جهت گذراندن حکم ۶ سال و نیم زندان خود به زندان مرکزی سمنان معرفی شد
عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشری ایران درپرونده سابق این شهروند بهایی وکیل بود که این وکیل برجسته حقوق بشری خود در زندان به سر می برد
این دانشجوی محروم از تحصیل در تاریخ ۸۷/۱۲/۱۸ بازداشت شده بود و بعد از گذراندن ۲ ماه انفرادی و بازجویی به ریاست قاضی دولت خواه به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود
پویا تبیانیان برای دومین بار در تاریخ ۸۹/۱۲/۲۱با جمعی دیگر از شهروندان بهایی سمنان از جمله (زهره نیک آیین، ترانه ترابی، الهام روزبهی، نادر کساییان و ژینوس نورانی ) بازداشت و روانه زندان شد و پس از گذراندن ۲۳ روز حبس در تاریخ ۹۰/۱/۱۴ به قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد گردید
این شهروند بهایی همچنین در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۱ مجدد بازداشت شد و این بار حکم ۶ سال و نیم را در دادگاه به ریاست قاضی عین الکمال محکوم شد. ایشان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی(موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات سلامی ) و ۱ سال آن به اتهام تبلیغ علیع نظام ( موضوع ماده۵۰۰) محکوم شد

No comments:

Post a Comment