Saturday, 12 December 2015

دانشجوی ممتاز در میان بهاییان محروم از تحصیل

دانشجوی ممتاز در میان بهاییان محروم از تحصیل
سپهرعاطفی

اردیبهشت سال ۱۳۹۴ است. دلارام صادق‌زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، در دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی منتظر نشسته است. او برای گرفتن برگه‌ اشتغال به تحصیل آمده اما منشی با شنیدن نام او گفته است گرفتن این برگه به دلیل مشکلی که پیش آمده، امکان‌پذیر نیست.
– چه مشکلی؟
– چند لحظه صبر کنید.
ادامه خبر در لینک زیر:

No comments:

Post a Comment