Tuesday, 6 October 2015

حکم زیر حکم اخراج یک شهروند بهایی است

برای ثبت در تاریخ
حکم زیر حکم اخراج یک شهروند بهایی در سال های اولیه انقلاب اسلامی درایران است که یک شهروند ایرانی به دلایل اعتقادی از محل کارخود اخراج می شود .
در سالهای اولیه انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از شهرروندان بهایی با آزارهای حکومتی از قبیل اعدام ,زندان,محرومیت از تحصیل,ضبط اموال مواجه شدند این روند بعد از سالها هنوز ادامه دارد.


No comments:

Post a Comment