Tuesday, 11 August 2015

"سه نسل از خانجانی ها در زندان"


بنابر اطلاع منابع آگاه به مجموعه خبری بهائي‌نیوز، آقای نیکی خانجانی جهت آخرین دفاع در مرحله بازپرسی به شعبه 5 دادسرای اوین روزدوشنبه ١٩ مردادماه احضار شده است

بنابر اطلاع این منبع آگاه به خبرگزاری بهایی نیوز" آقای خانجانی پیشتر توسط مامورين امنیتی به اتفاق دیگر همكاران وی در شركت مورد بازجویی قرار گرفته بود و پس از آن منزل و شركت و انبار كالا ایشان مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت وبالنتجه بحبس ايشان و همكارانشان منجرشد و با گذاشتن وثيقه بعداز مدتي آزاد شدند

آقای خانجانی در این دادگاه آخرين دفاعيه خود را انجام خواهند داد . لازم به یادآوری است که شعبه 5 بازپرسی دادسرای اوین جهت حکم بازداشت بهائیان شناخته می شود

فواد خانجانی فرزند آقای نیکی خانجانی پیشتر در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی موحد تایید شده است.
همچنین پدر ایشان جناب آقای جمال‌الدین خانجانی یکی از مدیران جامعهٔ بهائی است که در حال سپری کردن محکومیت ۲۰سالهٔ خود در زندان رجائی شهر کرج می‌باشد
این خانواده بهایی به همراه دیگر شهروندان بهایی در ایران پس از انقلاب بارها مورد آزار و اذیت از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. پیشتر منزل آقای خانجانی در سمنان به دستور دادستانی استان مورد تخریب قرار گرفته بود

No comments:

Post a Comment