Wednesday, 14 January 2015

محرومیت یک دانشجوی بهایی پس از یک ترم تحصیل


نورا مسمی دانشجوی رشته مهندسی کامپیو‌تر گرایش نرم افزار دانشگاه سراسری مازندران پس از گذراندن یک ترم از تحصیل محروم شد

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نورا مسمی دانشجو رشته مهندسی کامپیو‌تر گرایش نرم افزار دانشگاه سراسری مازندران نوبت روزانه ورودی ۹۳ پس از گذراندن یک ترم درهنگام دریافت کارت ورود به جلسه امتحان آخر ترم از تحصیل محروم شد

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «نورا مسمی با وجود پر کردن صادقانه ستون مذهب پذیرش شد و پس از گذراندن یک ترم درهنگام دریافت کارت ورود به جلسه امتحان آخر ترم که به صورت اینترنتی صادر می‌شد کاربر محروم از تحصیل شناخته شده و از دادن امتحان وی جلو گیری شد. طی مراجعات وی به مدریت آموزش و ریاست دانشگاه معلوم شد که نورا از طرف حراست توقف تحصیل خورده است

گفتنی است، هر ساله تعداد زیادی از شهروندان بهایی به‌دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از تحصیل محروم می‌شوند

No comments:

Post a Comment