Friday, 20 January 2017

اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن

 اخراج بهاییان برای مردم ایران و رسانه های جهان عادی شده است ؛ اما آنچه عادی نشده و نمی شود دلیل این اخراج هاست که به دلیل بهایی بوده در طول 37 سال هزاران نفر اخراج شده اند
در دیانت اسلام لزوم تحصیل و علم آموزی بحدی تصریح شده است که یکی از افتخارات این دیانت مقدس است ولی آنچه لازم به یادآوری است این مطلب مهم است که جامعه بهایی و رسانه های بهایی هرگز تصور نمی کند که رفتار برخی از عوامل حکومت در اخراج بهاییان جنبه دینی داشته باشد بلکه جنبه تعصب درونی و درک غلط و اشتباه از مذهب است
نمی توان رفتار غلط افراد را به حساب اصل دیانت نوشت 
بسیاری از علما و روحانیون روشن ضمیر با این رفتار مخالف هستند 
اکثریت افراد اهل علم و افراد فعال مدنی با این رفتارهای غیر انسانی مخالف هستند 
تک تک این افراد در تاریخ ماندگار خواهند بود هم بهاییان اخراجی و هم اخراج کنندگان ؛ قضاوت در اذهان آیندگان خواهد بود 

دو شهروند بهایی در کرج بصورت غیر انسانی و غیر قانونی بازداشت شدند

با توجه به اخبار رسیده به کمپین بهایی کوروش شریف زاده و فواد میثاقیان از شهروندان بهایی کرج در اداره تعزیزات حکومتی شهرستان کرج بطور غیر قانونی دستگیر شدند , متاسفانه فشارهای غیر انسانی و غیر قانونی در ایران گسترش یافته است ؛ مغازه های بهاییان را به بهانه تعطیلی در ایام دینی
پلمپ می کنند اما بعد از گذشتن از ایام تعطیلات بهایی هم گرو ه های فشار لباس شخصی که شبیه گشتاپوی آلمان در زمان نازی عمل می کنند خودسرانه یورش می برند و اموال را مصادره می کنند و در هنگام مصاحبه با علمای حوزه قم ایشان این فشارها را انکار می کنند و براحتی دروغ می کنند
به خانواده کوروش شریف زاده اعلام کرده اند که برای آزادی موقت جناب شریف زاده باید دویست میلیون تومان وثیقه آماده کنند

Monday, 16 January 2017

حضرت عبدالبهاء میفرمایند


حضرت عبدالبهاء میفرمایند: " توکّل بخدا کن هر چه پيش آيد همان خوش است اضطراب جائز نه دنيا تماشاگاه انقلاب است انسان نبايد از چيزی متأثّر شود بلکه در نهايت گشايش و سرور وجدان و اطمينان خاطر و متانت و استقرار رفتار کند " " هميشه بکوشيد که نفوس را مسرور نمائيد و قلوب را شادمان کنيد تا بتوانيد سبب هدايت خلق گرديد و اعلاء کلمة‌اللّه و نشر نفحات نمائيد" " هميشه خوش خبر باشيد . اَخبار خوش را هميشه زود منتشر نمائيد و سبب سرور و انتباه قلوب گرديد . امّا اگر بجهت نفسی پيام و خبر بدی داشته باشيد در ابلاغ و مذاکره آن عجله ننمائيد و سبب حزن طرف مقابل نشويد . من وقتی خبر بدی را برای شخصی دارم صريحاً باو نميگويم بلکه نوعی با او صحبت ميکنم که چون آن خبر را ميشنود صحبت من مايه تسلّی او ميگردد " " عبدالبهاء ابداً دل کسی را آزرده نخواهد و سبب حزن قلبی نشود زيرا موهبتی اعظم از آن نيست که انسان سبب سرور قلوب گردد