Thursday, 31 December 2020

از بیانات شفاهی حضرت عبدالبهاء


آهنگ بدیع ، شماره 15 و 16 ، ص 14
هنگامی که جهاز سدریک از مقابل مجسمه آزادی عبور نمود لحظه ای تاریخی بود ... حضرت عبدالبهاء بر عرشه کشتی در مقابل مجسمه ایستاده بازوان مبارک را به علامت تحیت باز کرده، فرمودند این نشانه آزادی و حریت دنیای جدید است. پس از طی چهل سال سجن و زندان می توانم به شما بگویم که آزادی مربوط به جسم و محل نیست بلکه آزادی عبارت از حالت و کیفیت مخصوصی است ... خلاصی از سجن نفس آزادی است
آهنگ بدیع ، شماره 15 و 16 ، ص17
یک روز حضرت عبدالبهاء فرمودند بعضی از شما ملاحظه کرده اید که من به هیچیک از نواقص شخصی شماها اشاره نکرده ام. به شما می گویم که اگر شما هم در معامله با یکدیگر به همین نحو اهل ملاحظه باشید خیلی به سازش و هماهنگی در معاشرت و مؤانست کمک خواهد کرد
آهنگ بدیع ، شماره 15 و 16 ، ص19
شخصی در دوبلین می خواست بداند که اگر سؤال کنند که مگس و پشه به چه دردی می خورد چه باید گفت. فرمودند جواب بدهید خود شما به چه دردی می خورید؟! چه نفعی به دنیا رسانده اید؟ همان نفعی که شما به دنیا رسانده اید پشه هم همان فایده را داشته است. پشه خون انسان را می مکد ولی خود شما حیوانات را کشته می خورید. پس شما از پشه مضرترید


 

روح الله زیبایی، شهروند بهایی جهت تحمل حبس بازداشت شد

حکومت ایران یکی از شهروندان در جنگ عراق که صدمات شدید خورده است را به یکسال حبس محکوم نمود و دختران ایشان وطنی را که پدرشان دفاع کرده بود مجبور به ترک آن کردند