Tuesday, 17 April 2018

دیدگاه های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درخصوص بهائیان


علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها و بارها علیه بهائیان ایران موضع گرفته است.وی بهاییان را نجس و کافر دانسته و معاشرت با بهائیان را منع می کند. این رهبر جمهوری اسلامی حتی غذا خوردن با بهائیان را منع کرده و نسبت به ارتباط کودکان مسلمان با کودکان بهایی در مدارس هم اظهار نظر کرده است

فرج الله بنگاله و میترا زهدی همچنان بدون تفهم اتهام در اهواز تحت بازجویی هستند


به گزارش ابهام زدایی- فرج الله بنگاله شهروند بهایی در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز منتقل شده است .این شهروند بهایی از تاریخ هشتم فروردین ۱۳۹۷ توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و تاکنون بدون تفهیم اتهام در بازداشتگاه به سر می برد.
ماموران امنیتی در زمان دستگیری این شهروند بهایی منزل وی را به طور کامل مورد تفتیش قرار داده اند.
💢همچنین میترا بدرنژاد زهدی با وجود گذشت بیش از چهل روز بدون تفهیم اتهام در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز محبوس است.

آئین بهائی تساوى کامل بین زن و مرد را از ضروریات پیشرفت هر جامعه میداند

آئین بهائی تساوى کامل بین زن و مرد را از ضروریات پیشرفت هر جامعه میداند و بر این تکیه میکند که بانوان باید از حقوق و امکانات یکسان با مردان بهرهمند باشند
در این دیانت تعلیم و تربیت یک وظیفهء دینى و مذهبى است و سواد آموزى و علم آموزى به کودکان نخستین فریضهء پدر و مادر بشمار آمده است. درین زمینه تا بدانجا پیش میرود که تعلیم میدهد اگر پدر و مادرى فقط امکان سواد آموزی و تعلیم به یکى از چند فرزند خود را داشته باشند آنکه دختر است مرجّح خواهد بود زیرا مادرى که نخستین مرّبی فرزندان است خود نباید در جهل و بیخبری باشد
هر نوع تعصّبی جاهلانه را که به جدال و نزاع و خونریزی و دشمنی بکشد نهی مینماید. بدین ترتیب نژادپرستی، تعصّبات مذهبی، وطنی، و زبانی را که به شهادت تاریخ هر کدام بارها آتش فتنه و قتال برپا کرده مردود میشمارد
دین را سبب دوستى میداند نه دشمنى و کینهجویى به همین جهت فساد و آشوب، حتى آنچه قلب انسان دیگرى را بیازارد و یا سبب اندوه شود منع مىکند و محبت و عشق و فداکارى در راه دیگران تشویق و تأکید مىنماید
اساسى براى تنظیم امور اقتصادى بر مبانى روحانى بنا مىنهد که فقر و ثروت مفرط را از بین مىبرد. تشکیلاتى ادارى پایهریزى مىکند که تمام افراد جامعه را در سرنوشت خود با مشورت آزادنه و قبول رأى اکثریت شریک میسازد و بدین ترتیب دموکراسى بنیادى را که هنوز ممالک دموکراسى غربى در پى تحقّق آنند به واقعیت مىآورد
دین را به کلّى از سیاست جدا مىداند و سرانجام خواستار صلح پایدارى بر روى زمین است، صلحى که از ابتداى تاریخ آرزوى نسلهاى بشریت بوده، و درین زمینه به وحدت عالم انسانى، وحدت معنوى و برادرى جهانى انسانها نظر دارد، وحدتى که بتواند ضامنى برا ى صلحى پایدار باشد. وحدتى جهانى، بدون آنکه هویت ملّى و حدود و مرزهاى سنتى و تاریخى کشورها خدشهدار شود