Tuesday, 19 June 2012

فاران حسامی بازداشت شد


خبرگزاری هرانا – فاران حسامی شهروند زن بهایی و از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان که یک فرزند ۳ ساله دارد، در حالی جهت اجرای حکم در دادسرای مقدس اوین بازداشت شد که همسرش کامران رحیمیان از دیگر اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان در زندان رجایی شهر بسر میبرد
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاران حسامی شهروند زن بهایی که فرزندی ۳ ساله دارد و همسرش کامران رحیمیان به اتهام تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییان در زندان بسر میبرد، هنگامی که در حال پیگیری امور قضایی همسر زندانی خود در دادسرای مقدس اوین بود، جهت اجرای حکم بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین شد
فاران حسامی از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان میباشد و به همین اتهام پیشتر در دادگاه انقلاب به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود
زندانی عقیدتی فاران حسامی ۳۸ ساله و فارغ تحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه اوتاوای کانادا می باشد. او در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ همراه با همسرش کامران رحیمیان دستگیر و ۷۷ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر بردند
فاران حسامی و همسرش کامران رحیمیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شدند و هر کدام به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم گردیدند
کامران رحیمیان از تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۱۳۹۰ تا کنون در زندان رجایی شهر کرج بند ۴ سالن ۱۲ بسر میبرد، در حالی که فاران حسامی تا زمان اعلام نظر دادگاه تجدید نظر، با تودیع قرار وثیق ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد گردید، تا اینکه در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد حکم ایشان عینا مورد تایید قرار میگیرد
فاران حسامی در روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه در دادسرای مقدس اوین بازداشت و روانه بند نسوان زندان اوین گردید
گفتنی است، پدر کامران رحیمیان، رحیم رحیمیان نیز در سال ۱۳۶۳ به اتهام اعتقاد به دین بهاییت در زندان اوین اعدام شد و برادر کامران رحیمیان، کیوان رحیمیان هم به چهار سال زندان محکوم شده و در انتظار نتیجه دادگاه تجدید نظر میباشد

Saturday, 16 June 2012

يکی از تعاليم اساسيّهء حضرت بهاءاللّه اينست که علم حقيقی بايد با ديانت حقيقی مطابق باشد


يکی از تعاليم اساسيّهء حضرت بهاءاللّه اينست که علم حقيقی بايد با ديانت حقيقی مطابق باشد. حقيقت يکی است و بنابراين هرجا بين علم و دين اختلاف ظاهر شود علّت آن خطای ماست . در طول قرون و اعصار همواره ميان آنچه را که علم و يا دين می ناميدند منازعات شديده پيش آمده. ولی هرگاه باين منازعات با نظر حقيقت بين بنگريم ملاحظه ميشود که در هر مورد اختلافات ناشی از جهالت و تعصّب و تکبّر و حرص يا کوته نظری و عناد و لجاجت و عدم تسامح و امثال اينها بوده يعنی عواملی که مغاير روح حقيقی علم و دين است. زيرا اساس و حقيقت آن دو يکی بيش نيست .

بهاءالله وعصر جديد ، صفحه ٢٢١