Wednesday, 31 October 2018

هومن جان عزیز عبدالبهاءازادیت مبارک .................تبریک بخانواده و
احباء مظلوم وستمدیده ایران 
باقرار وثیقه 300000000 میلیون تومان 
بامید ازادی همه مسجونین بیگناه دربند .....

برای تمامی مسجونین بهائی بیگناه که گرفتار ظلم و بی عدالتی شده اند دعا کنیم . به امید ازادی هرچه زودتر این عزیزان در بند ظلم


تصویر سعید ملک‌پور پس از ده سال زندان در وضعیت بیماری


وقتی زندانی شد ۳۲ سال داشت و حالا ۴۲ سالش شده است. سعید را به بیمارستان طالقانی منتقل کرده بودند اما بدون درمان و معالجه جدی باز به زندان منتقل کردند. سعید مهندسی خود را از دانشگاه شریف گرفت و در دانشگاه ویکتوریا کانادا تحصیل می کرد. ۱۰ سال پیش جهت دیدار با پدر بیمارش به ایران رفت و در ایران بازداشت شد. بیش از ۵ سال در زندان با حکم اعدام روبرو بود که این حکم به ابد تبدیل شد.
تصویر سمت چپ سعید جوان و آزاد و تصویر سمت راست سعید پیر و محبوس شده توسط نظام ولایت فقیه!