Friday, 23 November 2018

داماد ۶ سال، عروس ۴ سال زندان! جرم بهایی بودن


یک ماه از ازدواجشان گذشت و توسط ماموران وزارت اطلاعات دولت روحانی بازداشت شدند میلاد که تازه داماد بود ۶ سال و فوژان تازه عروس ۴ سال حکم گرفتبله درست خواندید میلاد داوردان و فوژان رشیدی دو شهروند بهایی ساکن بهارستانِ اصفهان هستند که طی دو ماه اخیر در بازداشتگاه بودند و حالا مجموعا به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند و این چنین کادوی ازدواج خود را دریافت کرده‌اند
این دو که به تازگی ازدواج کرده‌اند نصیبشان از نظام مقدس! : زندان، بازداشت، بازجویی، شکنجه و در نهایت از بین رفتن ۱۰ سال از عمر هر دو