Friday, 31 May 2013

تصویری زیبا از حضور 1000 نماینده از 157 کشور دنیا درکانونشن بین المللی بهایی در حیفا، آوریل 2013

نمایندگان یازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی پس از واریز آرای خود به صندوق برای یک دوره ی 5 ساله اعضای بیت العدل اعظم الهی را انتخاب کردند

No comments:

Post a Comment