Wednesday, 20 December 2017

پیمان قیامی با قرار وثیقه آزاد شد,اما صبح امروز سه نفر از جمله خانم نغمه شادابی در کرمانشاه بازداشت شدند


طی چند روز اخیر چندین شهروند بهایی دیگر احضار و دچار مشکل شده اند
متاسفانه بیش از نیمی از اخبار مخابره نمی شود و امیدوارم روزی دوباره نظم و اطلاع رسانی دقیق بازگردد

Thursday, 7 December 2017

مقالۀ جالب محمد ارسی پژوهشگر ملی-مذهبی به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بهاءالله

دویستمین سال ولادت بانی آئين بهايی، فرصت بس مناسبی ست تا ضمن بیان تبریک و تهنيت به بهائيان ایران و جهان، به نکاتی در رابطه با ضرورت مطالعهٔ همه‌جانبهٔ این آئین، و نقش شایان ذکری که بابیان و بهائیان در رهائی و آزادی فکری ایرانیان، در نوسازی و مدرنیزاسیون ایران و نشر و ترويج ایدهٔ تجدد داشتند، اشارتی هرچند کوتاه بشود، زیرا
این دین و آئین، که در ادامهٔ جنبش بزرگ و اثرگذار بابْ بوجود آمد، بخشی از تاریخ خود این ملت و میهن است، که طی این صدوهفتاد سال اخیر در تغییر و تحولات دینی و مدنی مردم ایران، به‌ويژه در پیشرفت و ترقی ایران، نقشی شایسته تمجید و تعریف ایفاء کرده ست، یعنی بخواهیم نخواهیم، بخشی از تاریخ زندهٔ این مرزوبوم است که بدون بررسی صادقانه و نقد بی‌غرضانهٔ آن، شناخت دقیق دو قرن گذشتهٔ ایران ناممکن خواهدبود. به‌ویژه اینکه بازیافت آن قدرت و شوکت از دست رفتهٔ ایران، نجات ملت و دولت آن، و ترقی و تعالی تودهٔ ستمدیده و عقب ماندهٔ آن... در نهایت درجه مورد توجّه هر یک از رهبران برجستهٔ بهايی بوده. در واقع در سفر و حضر، در حبس و تبعید، در خاور و باختر هر جا بودند، نام ایران ورد زبانشان بوده و تا توانستند در تمجید و تعریف از مقام و منزلت ایران در تاریخ جهان کوشیده، و آیندهٔ درخشان و باشکوهی را برای ملت آن پیش بینی کرده‌اند
این گفته‌های حضرت عبدالبها مويّد ادعای ماست، می‌فرمایند
    «حضرت بهاالله و حضرت باب هر دو ایرانی بودند و بیست هزار ایرانی در این سبیل جانفشانی نمودند و من نیز ایرانی هستم حتی با وجود اینکه شصت سال است از ایران خارج شده‌ام هنوز راضی به آن نگشته‌ام که عادات جزئیهٔ ایرانی ترک شود. بهائیان ایران را می‌پرستند، نه همین حرف می‌زنند، شما نظر به عمل کنید... امیدواریم که از برای ایران اسبابی فراهم آید که سبب راحت و اطمینان عموم گردد عدل و انصاف بمیان آید جور و اعتساف نماند ما را در امور سیاسی مدخلی نه، خیر عموم خواهیم و ترقی جمهور و بعالم آداب و اخلاق ایران خدمت می‌کنیم، شب و روز می‌کوشیم که خدا یک روح جدیدی در جسم ایران بدمد تا یک قوه‌ئی خارق العاده در بنیهٔ ایران و ایرانیان جلوه نماید ... مستقبل ایران در نهایت شکوه و بزرگواری ست ... یقین بدانید که چنان ترقی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند...»
آری با این دلسوزی و نگاه به حال و گذشتهٔ ایران بوده که بهائیان در دفاع ازایران، در مدرن‌سازی و ترقی آن، نقشی کم‌نظیر ایفاء کرده و در دفاع از آزادیهای عمومی و مدنی، به‌ویژه در حمایت از آزادی زنان، در برقراری روابط مدرن خانوادگی، در امر تعلیم و تربیت عمومی، و ترک اخلاق و عادات و روابط سنتی ارتجاعی، صادقانه کوشیده و طی این صدوپنجاه سال اخیر در توسعهٔ اقتصادی و مادی، و فنی و فرهنگی کشور ما، بسیار موفق عمل کرده‌اند
بهائیت، تلاشی معنوی، در پاسخ به مسائل عصر مدرن
باری با اینکه بهائیت یک دین جهانی بوده و از آغاز تاسیس‌اش ادعای رهبری معنوی عالم انسانی را داشته است، ولی این هم واقعیت است که در بطن و متن جامعهٔ ایران سدهٔ نوزده میلادی شکل گرفته، یعنی تحت تاثیر تمامی تحولات دینی و فرهنگی و سیاسی مهمی بوده که در ایران آن روز در رویارويی با مدنیت غربی به وجود آمده بوده
توضیح اینکه ایران فقیر، عقب‌مانده و نیمه مستعمره‌ی نیمهٔ سدهٔ نوزده، خود را اسیر دست انگلیس و روسیه می‌دید و دل ایرانی از هر گونه اعتماد دینی و ملی یا حس همبستگی سیاسی و جمعی تهی شده بود. زیرا شکست تحقیرآمیز از روسیه تزاری که به قرداد ترکمانچای - در ۱۸۲۸ میلادی- منجر گشت، یک شکست شاهانه یا نظامی خالی نبود. آیات عظام شیعه هم که فتوای آن جنگ و جهاد را صادر کرده وبعد واداده بودند، بار آن «شکست و خواری» را به دوش می‌کشیدند و بسیاری‌شان، چندین دهه تا ماجرای تنباکو و بعد مشروطه، در لاک خود رفته، در امور سیاسی و عمومی دخالت چندانی نمی‌نمودند
منظور اینکه حکومت قاجار و مراجع شیعه به سبب شکست‌هایی که از روس و انگلیس خورده بودند دیگر آن اعتبار سابق را پیش مردم ایران نداشتند، از طرفی فقر و مرض و خانخانی و ناامنی و فساد حکومتی ... جان مردم را به لب آورده بود یعنی هر کی در اندیشه‌ی نجات خود بود تا گلیم خویش را از آب بیرون بکشد
در معنا در آن فضای فساد و فقر و استعمار و استبداددگی بود که آئین بهايی بوجود آمد، و در آن جوّ ناامیدی عمومی بود که: با تاکید بر ایرانیت و معنویت و مدرنیّت، تلاش کرد تا در دل ایرانی بذر امید بکارد، و با نگاهی ناقدانه و معنوی، اروپا و آمریکا را از افراط در مادیگری ویرانگر برحذر دارد. در واقع ایرانی، با آئین بهايی، مدرن و جهانی اندیشید اما بومی و منطقه‌ای عمل کرد از آن‌رو بود که در ایران و سراسر جهان با آن سرعت زیاد ترویج یافت، و در اندک زمانی در قامت دینی جهانی، چهره نمود و کسب اعتبار کرد

پایان سخن اینکه
جشن بزرگداشت دویستمین سال تولد بنیانگذار دین بهايی یعنی بهاالله، که در سطح جهانی برگزار گردید، و آنگونه در جهان از آن استقبال شد، نشان از ارزش بین‌المللی دینی دارد که در وطن و سرزمین بنیانگذارش غریب و بیگانه است، و سختْ تحت ستم و سرکوب. گستره‌ی این تبعیض و ستمگریها تا حدی است که مقاومت خود بهائیان در برابر سرکوبگری‌های نظام فقاهتی، راهی به آزادی نمی‌برد، یعنی همدردی ملی می‌خواهد و مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز سراسری؛ ازینروست که بارها گفتیم و باز می‌گوئیم که
رفع تبعیض علیه بهائیان، برابر حقوقی آنها با دیگر ایرانیان، و آزادی همه‌جانبه آنها، با تمامی امور حیاتی و اهداف ملی ما پیوند خورده؛ یعنی آزادی دینی بهائیان، بخش بسیار مهمی است از موضوع تاسیس آزادی و دمکراسی، و ایجاد جامعه‌ای متحد و پلورالیستیک در ایران؛ حتی برقراری روابط گستردهٔ دوستانه و سازنده با اروپا و آمریکا، و در نهایت، عادی‌سازی رابطهٔ ایران با اسرائیل هم با نحوه‌ی رفتار دولت و اکثریت ملت ایران با بهائیان در ارتباط است؛ در این باب، بازهم خواهیم نوشت
محمد ارسی / تگزاس

مهوش و سیاوش ثابت به دیدار جناب بهروز توکلی و همسر ایشان رفتند
 این اولین دیدار مهوش و جناب توکلی پس از ۱۰ سال جدائی و گذشت ایام شان در زندان های مختلف بود.

Thursday, 16 November 2017

فریبا کمال‌آبادی: بهائیان هیچ آرزویی جز خدمت به ایران ندارند


تفتیش ۱۴ محل زندگی و بازداشت یک شهروند بهایی در ایران

 طی روزهای اخیر پریسا صادقی شهروند بهایی ساکن تهران توسط مامورین امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و منزل زندگی دستکم چهارده شهروند بهایی در تبریز و کرمان مورد تفتیش کامل مامورین امنیتی قرار گرفت
بنابرگزارش مجموعه حقوق بشری پیام نیوز پریسا صادقی از شهروندان بهایی ساکن تهران می باشد که در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ در منزلشان توسط مامورین امنیتی بازداشت شده است
به گفته یک منبع مطلع " حدود ۱۵ مامور مرد و ۵ مامور زن در زمان بازداشت پریسا صادقی حضور داشت و ماموران پس از بازداشت وی از تمامی مهمانان تعهد گرفتند و با این وجود برخورد آنان با مهمانان مناسب بود
همچنین بنابر این گزارش محل زندگی هشت شهروند بهایی در کرمان مورد تفتیش کامل قرار گرفت و طبق آخرین اخبار رسیده به خبرگزاری پیام نیوز،مامورین امنیتی هفته گذشته ضمن تفتیش منازل وبردن بعضی از اوراق و وسایل شخصی آنان به آنان اعلام کردند از شهر خارج نشوند تا از سوی اداره اطلاعات احضار شوند.مامورین امنیتی ضمنا اخطار کرده اند که هیچ جلسه ای را حق ندارند تشکیل دهند والا خانه ای را که در آنجا جلسه تشکیل شود پلمب می کنند!
مامورین وزارت اطلاعات همچنین به منزل شش شهروند بهایی در تبریز مراجعه کردند و ضمن احضار دو تن از بهائیان تمامی کتاب ها، کامپیوتر، لپتاپها، موبایل ها را توقیف کرده اند

Friday, 3 November 2017

فریبا کمال آبادی پس از آزادی: در کنار یار همیشگی اش مهوش ثابت شهریاری


                                               

فریبا کمال آبادی پس از ده سال با پایان دوران محکومیت آزاد شد


 فریبا کمال آبادی یکی از مدیران جامعه بهایی ایران پس از ده سال از زندان اوین آزاد شد
بنابر گزارش مجموعه حقوق بشری پیام نیوز فریبا کمال آبادی در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ در تهران بازداشت و پس از مدتی به زندان اوین منتقل شد که در طول دوران حضور در زندان، وی به همراه دیگر مدیران جامعه بهایی ایران هر کدام در دادگاه به بیست سال زندان محکوم شد که این حکم پس از گذشت هشت سال و نیم به ده سال زندان کاهش پیدا کرد که هم اکنون این مدیر جامعه بهایی ایران پس از گذشت ده سال از زندان آزاد شدند
بنابر این گزارش پیشتر فریبا کمال آبادی طی ده سال اخیر تنها یک مرتبه به مرخصی پنج روزه آمد که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت از بند نسوان زندان اوین مرخص و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت نیز به زندان بازگشت
هم اکنون پس از آزادی مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال آبادی تعدادی دیگر از زندان بهایی و غیربهایی در زندان اوین محبوس می باشد
فریبا کمال آبادی هنگامی که به مرخصی آمد و فایزه هاشمی رفسنجانی با وی دیدار کرد، اکثر رسانه های فارسی زبان این دیدار و مرخصی یکی از مدیران(سابق) جامعه بهایی را پوشش دادند
فریبا کمال آبادی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷به همراه پنج مدیر جامعه بهایی دیگر در منزلشان بازداشت شده اند و خانم مهوش ثابت پیش از آنان در مشهد بازداشت شده بود
بنابر گزارشها جلسات دادگاه در زمستان ۱۳۸۸و بهار ۱۳۸۹ زیر نظر "قاضی مقیسه" در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. "مهناز پراکند"، وکیل این پرونده ضمن اشاره به محدودیت‌های فراوان برای دیدار با موکلان خود و دفاع از آن‌ها، درباره اتهام جاسوسی برای اسرائیل می‌گوید: "مرکز بهایی‌ها یعنی بیت‌العدل در اسرائیل واقع شده است. آن‌ها به این موضوع استناد می‌کردند که اسرائیل از بیت‌العدل مالیات نمی‌گیرد پس معلوم می‌شود شما در ازای این موضوع برای آن‌ها جاسوسی می‌کنید. جنس استدلال‌ها از این نوع بود."
فریبا کمال آبادی در تاریخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۸۹ پس از دو سال و نیم انفرادی در بازداشتگاه های موقت به بیست سال حبس محکوم شد، در حالی‌که هیچ‌یک از اتهامات وارد‌ شده را نپذیرفته بود. بر اساس این حکم، هریک از اعضای گروه «یاران ایران» به بیست سال زندان و در مجموع به ۱۴۰ سال زندان محکوم شدند. در تاریخ ۲۴ شهریور سال ۱۳۸۹ دادگاه تجدید نظر پس از حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائیل، این حکم را به ۱۰ سال کاهش داد. این حکم به صورت شفاهی به وکیل فریبا کمال آبادی ابلاغ شد اما نهایتا حکم دادگاه تجدید نظر از سوی دادستان کل کشور، برخلاف شریعت تشخیص داده شد و به ۲۰ سال افزایش یافت و حکم ۲۰ سال زندان به فریبا کمال آبادی و شش عضو دیگر یاران ایران به صورت رسمی ابلاغ شد.اما پس از گذشت ۸ سال و نیم از دوران محکومیت مدیران(سابق) جامعه بهایی ایران این حکم پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ده سال زندانی کاهش یافت
فریبا کمال آبادی چند باری در زندان‌های مختلف جابجا شد. وی که از زمان بازداشت در زندان اوین بود، در تاریخ هفدهم مرداد ۱۳۸۹همراه با سایر رهبران بهایی به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. در پی انحلال بند زنان زندان رجایی‌شهر در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۰، همراه با " مهوش ثابت شهریاری " یکی دیگر از مدیران جامعه بهایی ایران به "زندان قرچک ورامین" منتقل شد.دو هفته بعد آن‌ها مجددا به بند زنان زندان اوین فرستاده شدند

Wednesday, 18 October 2017

تمبر مزین به خطاطی مشکین قلم


رئیس جمهور آلمان، نخست وزیران نیوزیلند و سری لانکا، معاونان نخست وزیران مالزی و نپال، وزیر امور فرهنگی بنگلادش، وزیر امور دینی و هماهنگی ادیان پاکستان و معاون وزیر امور دینی و جامعۀ مدنی قزاقستان در پیام های تبریک جداگانه ای به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بهاءالله تعهد بهائیان به وحدت در کثرت، صلح، و توسعۀ اقتصادی-اجتماعی در جوامع خود را ستودند.
به همین مناسبت شرکت ملی پست هلند هم دو قطعه تمبر مزین به خطاطی مشکین قلم، از کاتبان وحی بهاءالله، را منتشر کرد.

بازداشت ۹ شهروند بهایی در کرمانشاه شهروندان بهایی ساکن کرمانشاه صبح امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط مامورین امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند  

بنابرگزارش مجموعه حقوق بشری پیام نیوز پیمان قیامی،عزت الله شهیدی، فروزان امینی ،کامبیز مرادی پور، سپیده احراری ، امرالله اسلامی، نعمت الله شادابی، سینو رسولی و امیر کدیور ۹ شهروند بهایی می باشند که توسط مامورین امنیتی در منزلشان بازداشت و پس از آن محل زندگی آنان مورد تفتیش کامل قرار گرفته است

به گفته یک منبع مطلع: هنوز از دلایل بازداشت این نه شهروند بهایی اطلاعی در دست نیست و همچنین احتمال می رود این افراد را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات کرمانشاه منتقل کرده باشند

لازم به ذکر است که سپیده احراری در حالی بازداشت شده است که وی در دوران بارداری حضور دارد و شرایط بازداشت و استرس برای وی بسیار مشکل زا می باشد

عزت الله شهیدی و فرزوان شهیدی پدر و مادر ایقان شهیدی یکی از زندانیان عقیدتی سابق می باشند که فرزند آنان به مدت پنج سال در زندان رجایی شهر محبوس بود.همچنین تعدادی دیگر از بازداشت شدگان اخیر پیشتر نیز بازداشت شده بودند

هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند

Saturday, 7 October 2017

نتیجه دادگاه ۹ شهروند بهایی در ایران


طی دو روز اخیر اعلام نتایج دادگاه نه شهروند بهایی در ایران مشخص و ابلاغ شد و در این دادگاه ها بهائیان ایران محکوم به زندان، جریمه مالی و تبعید شدند

بنابرگزارش مجموعه خبری پیام نیوز ( بهایی نیوز سابق) ماریا کوثری، خشایار تفضیلی، سینا اقدس زاده،شایان تفضلی، نوید اقدسی، یاور حقیقت مهلبانی، هلیا مشتاق، نوا منجذب قمصری، نگار باقری طاری در دادگاه های بدوی و تجدیر نظر با احکام زندان،جریمه، تبعید و تبرئه روبرو شده اند

بنابراین گزارش ماریا کوثری شهروند بهایی قروه به یک سال زندان،پنج میلیون جریمه و دوسال تبعید در تربت حیدریه و نوید اقدسی، یاور حقیقت مهلبانی، هلیا مشتاق، نوا منجذب قمصری، نگار باقری طاری شهروندان بهایی ساکن تهران در دادگاه های بدوی هرکدام به پنج سال زندان و سه شهروندبهایی ساکن مشهد به نام های خشایار تفضیلی، سینا اقدس زاده و شایان تفضلی نیز محاکمه شدند که خشایار تفضلی و سینا اقدس زاده با احکام تعلیقی یک سال در پنج سال و شایان تفضلی با تبرئه در دادگاه انقلاب مشهد روبرو شده اند

شهروندان بهایی ساکن تهران پیشتر در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۴ به همراه دستکم ۱۱ شهروند بهایی دیگر توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بودند
ماریا کوثری نیز دیگر شهروند بهایی که طی روزهای اخیر به زندان و تبعید محکوم شده است در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵ توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده بود

سه شهروند بهایی ساکن مشهد نیز پیشتر در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱ بازداشت شده بودند که با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد بودند
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند

Thursday, 28 September 2017

خانم مهوش ثابت شهریاری


ده سال جسمش را حبس کردند، ولی روحش آزاد بود. مثل کوه محکم ایستاد. سرفراز هم بیرون آمد. امروز آرام آرام بسوی عادی شدن زندگی پیش می رود

Monday, 18 September 2017

دستکم ۱۰۲ شهروند بهایی از ادامه تحصیل محروم شدند پس از اعلام نتایج کنکور تاکنون دستکم ۱۰۲ شهروند بهایی به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی از ادامه تحصیل با عنوان نقص در پرونده محروم از تحصیل شدند این در حالی است که احتمال می رود بیش از دویست شهروند بهایی از ادامه تحصیل محروم شده اند

بنابرگزارش مجموعه خبری پیام نیوز ( بهایی نیوز سابق) شهیر شوقی، بهزاد یزدانی، سبا سبحانیان، رادمان بخشیان، دیبا فرخ همدانی، فراز خاضعی،ایمان میرزاپناه،عرفان شهری، ویدا محبوبی، فایز بابایی،پانیذ مبین، هیلا دارابی،کیانا زاهدی،وفا مهاجر، رویا کمالی،هوداد قلی زاده،سما رستگار،کیمیا روحانی،صحرا دارابی،سحر راسخ فرد،دیبا منزوی،امید فرزاد،کیارش صداقت،سرور منزوی،یاسین مرادی،ترنم بابایی،کسری امانت،آزاده احسان، ساناز مشتعل،سهندگلشنی نجف آبادی،ثمین صراف،دیانا بهشاد،کیمیا کامروا،صبا ایقانی،ترنم گرجی،متین گرجی،پرنیا میثاقی،پگاه سیروسیان،راشین حسینی،زهره فضلی،بهاره رحمانی مهدی آبادی،مهنا مسلمی، آوا صادقیان، سما صفری، لیلی اشتیاق،افشان اسحاقیان،صبا ایقانی فرد،غزل صداقت،ثمن صادقی، دل آرام منزوی،متین صادقی وحید،تینا شهریاری،صهبا بلوری،رسده ذاکریان، ماندانا مومنی، سارا ایقانیان، اسا ایمانیان، سما کلیدی، رادمان کشاورز، وفا باقری،مها محمدی، کیانا پژگاله، ریاض بهراد، آرین علیزاده، رکسانا کرم زاده، صهبا آزادی، هامون رنجبر،اردلان صادق زاده،ماهرخ محمدی،نسیم صفری، مازیار استانی،طنین آزادی،غزال وحدت،مهزاد ذهنی میاندوآب، ترنم حقیقی نجف آبادی، وحید صادقی، بهرام حقیقی،نگین روحانی، ادیب فردوسیان نجف آبادی،پارسا اسمعیل پور، معین همت،پانید جوهری، پگاه جوهری،راشین روحی،نورا محمدی فرد سیسان، متین آگاهی،شمیم احسانی،سینا محمدی، خشایار بیرجندی، سارینا کرمزاده،یاسمین صحراگرد، بهزاد شیخی،یونس شاکراردکانی، تینا تمدنی، شمیس نورانی، مهران مهرگانی، سینابرگی،نبیل زارعی و شقایق روحی جهرمی به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی با نقص در پرونده روبرو شده اند

بنابراین گزارش تعدادی از این شهروندان بهایی برای اولین مرتبه با نقص در پرونده روبرو شدند و تعدادی دیگر نیز برای چندین مرتبه به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی از ادامه تحصیل محروم شده اند
با وجود آنکه تعداد کسانی که طی اعلام نتایج کنکور سراسری و آزاد محروم شده اند نزدیک به دویست بهایی می باشد با این حال این خبرگزاری براساس اسناد به دست آورده اسامی محروم از تحصیل بهائیان را با ارائه مدارک تحصیل یک به یک منتشر می کند
بنابرگزارشی که پیشتر از سوی این خبرگزاری منتشر شده بود پس از انقلاب اسلامی در ایران و تا به امروز بیش از صدهزار شهروند بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه های ایرانی محروم شده اند
محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی ” صورت می‌گیرد که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند

Sunday, 10 September 2017

چهار شهروند بهایی به ۲۰ سال زندان محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری پیام نیوز امرالله خالقیان، احسان الله امیری نیا، نیما رجب زاده و آرمان بندی در دادگاه دوم مجموعا به بیست سال زندان محکوم شدند
 نتیجه دادگاه چهار شهروند بهایی ساکن کرمان روز گذشته در تاریخ دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶ ابلاغ شد که در این حکم عنوان شد که چهار شهروند بهایی هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم هستند

دومین دادگاه شهروندان بهایی در تاریخ دهم مرداد ماه ۱۳۹۶برگزار شد و بهائیان به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی در شعبه یک دادگاه انقلاب، محاکمه و هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند
پیشتر در تاریخ یکم خرداد ۱۳۹۶ این چهار شهروند بهایی در دادگاه اول حاضر شدند که به دلیل اتهامات وارده پاسخ داده بودند. در این دادگاه شهروندان بهایی با دستبند و پا بند از زندان به داخل دادگاه منتقل شده بودند
احسان امیری نیا، نیما رجب زاده و آرمان بندی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند که پس از دادگاه اول در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه هر کدام ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان کرمان آزاد شده بودند. همچنین امرالله خالقیان دیگر بهایی محکوم به پنج سال زندان در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۵ توسط مامورین بازداشت شده بود که پس از ۱۵۷ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ آزاد شد
به گفته یک منبع مطلع « روند دادگاه اول به این صورت بود که اول امرالله خالقیان وارد دادگاه شد و دو ساعت طول کشید و بعد از آن احسان امیری نیا یک ساعت طول کشید و بعد آقای نیما رجب زاده نیم ساعت و نفر آخر هم آقای آرمان بندی بود که بیست دقیقه زمان دادگاه وی طول کشید که کل دادگاه از ساعت یک ربع به ده صبح شروع و تا ساعت دو ظهر نیز به طول انجامید
در حالی هر کدام از بهائیان به پنج سال زندان محکوم شده اند که این حکم قابل تجدید نظر می باشد
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند

Saturday, 26 August 2017

ندا مختاری توسط ماموران وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری پیام نیوز ندا مختاری شهروند بهایی ساکن مشهد ظهر امروز در تاریخ پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در منزلشان بازداشت شدند
بنابرگزارش مجموعه خبری پیام نیوز( بهایی نیوز سابق) ماموران امنیتی در ساعت ۱ ظهر وارد منزل این شهروند بهایی شدند و پس از تفتیش کامل منزل ساعت ۳ ندا مختاری را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده اند
یک منبع مطلع دراین باره به گزارشگر پیام نیوز می گوید که «اطلاعی از محل انتقال ندا مختاری به خانواده وی نداده اند اما این احتمال می رود که این شهروند بهایی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر مشهد منتقل شده باشد»
به گفته این منبع مطلع مامورین وزارت اطلاعات وسایل شخصی ایشان از جمله کتابها، وسایل شخصی، لپ تاپ و گوشی موبایل وی را ضبط و با خود برده اند
در حالی ندا مختاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است که تاکنون این شهروند بهایی زیر ۲۲ سال سابقه بازداشت توسط وزارت اطلاعات را نداشته است
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند

Wednesday, 9 August 2017

امرالله منوچهری و ضیالله الهیان از زندان اصفهان به زندان کاشان منتقل شدند

 امرالله منوچهری و ضیالله الهیان دو شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۶ توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اصفهان منتقل یافتند پس از سپری کردن دوران بازجویی مجدد به زندان کاشان منتقل شدند
بنابرگزارش مجموعه خبری پیام نیوز ( بهایی نیوز سابق) این دو شهروند بهایی ساکن کاشان روز چهارشنبه هفته گذشته در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶ به زندان کاشان منتقل شده اند و تاکنون از حق تماس و یا ملاقات با خانواده های خود را محروم بوده اند
به گفته یک منبع آگاه «همچنان خبری از اتهام و چگونگی روند پرونده این دو شهروند بهایی ساکن کاشان در دست نیست و خانواده ها با وجود پیگیری بسیار نتوانسته اند دلیل بازداشت امرالله منوچهری و ضیالله الهیان را متوجه شوند.»
همچنین این منبع مطلع افزود که « بازپرس اصفهان به خانواده ها گفته است که پرونده بسته شده و ختم روند پرونده را امضا کرده ام اما دادستان کاشان تاکنون پاسخگویی خانواده زندانیان نبوده و به آنها گفته اند که منتظر بمانید تا به شما اطلاع بدهیم روند پرونده چگونه پیش می رود.»
بنابر اطلاع یک منبع آگاه دیگر که نزدیک به خانواده زندانیان بهایی در کاشان می باشد« تا جایی که مطلع شدیم حتی پرونده این دو شهروند بهایی در کاشان به هیچ بازپرسی ارجاء نشده و خانواده ها در بلاتکلیفی به سر می برند.»
پس از ۳۶ روز از بازداشت این دو شهروند بهایی همچنان اتهام و دلیل بازداشت آنان از سوی دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات مشخص و ابلاغ نشده است
طی ماه گذشته ندا پاینده و فریدون فلاح دو شهروند بهایی دیگر نیز در شهر کاشان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند

سازمان مدافع حقوق بشر: موگرینی خواهان آزادی بهاییان زندانی شود

به گزارش خبرگزاری پیام نیوز به نقل از دویچه وله، جامعه مدافع اقوام در معرض خطر" از فردریکا موگرینی خواست هنگام شرکت در مراسم تحلیف روحانی خواهان آزادی ۷ مدیر زندانی جامعه بهایی در ایران شود. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر از محمدعلی طاهری نیز نام‌برده شده است
"جامعه مدافع اقوام در معرض خطر" در آستانه سفر فردریکا موگرینی به تهران به این سیاستمدار ارشد اروپایی نامه‌ای نوشته که در آن به نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است
سازمان مدافع حقوق بشر آلمانی در بیانیه‌ای که روز جمعه (۴ اوت / ۱۳ مرداد) منتشر شد نوشت، از خانم موگرینی خواسته است، برای آزادی مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، بهروز توکلی، جمال‌الدین خانجانی، سعید رضایی، عفیف نعیمی و وحید تیزفهم اقدام کند.
در بیانیه این سازمان آمده است که تنها گناه این ۷ نفر سازمان‌دهی جامعه بهایی ایران و دفاع از حق آزادی مذهب در این کشور است. این افراد در ماه مه ۲۰۰۸ دستگیر و به ۲۰ سال زندان محکوم شدند
تاکنون بارها سازمان‌های بین‌المللی گوناگون و سیاستمداران بلندپایه جهان برای آزادی ۷ مدیر جامعه بهایی ایران و بهره‌مندی بهاییان از حق آزادی مذهب تلاش کرده‌ اما به نتیجه ‌نرسیده‌اند
در بیانیه "جامعه مدافع اقوام در معرض خطر" همچنین به ادامه حبس محمد علی طاهری اشاره شده است
این زندانی عقیدتی که بنیان‌گذار "عرفان حلقه" به‌شمار می‌رود به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی کشور" و "ارتداد، محاربه، فساد فی‌الارض و سب‌النبی" به ۵ سال حبس تعزیری، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد اما با وجود گذاراندن دوران محکومیتش هنوز آزاد نشده است

Wednesday, 26 July 2017


صاحبان محل کسب بهایی در خرمشهر تهدید و احضار شدند


 ماموران وزارت اطلاعات در شهر خرمشهر صاحبان محل کسب بهایی در این شهر را یک به یک احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار دادند

بنابرگزارش مجموعه خبری پیام نیوز ماموران امنیتی پس از تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶ شهروندان بهایی که محل کسبشان در تاریخ ۱۸ تیر تعطیل بود را احضار و آنان را تهدید به پلمب کرده اند 

به گفته یک منبع مطلع ماموران امنیتی صاحبان محل کسب در خرمشهر را مورد بازجویی قرار داده و دلیل تعطیلی آنان در تاریخ ۱۸ تیر را جویا شده اند و گفته اند باید زمان تعطیلی محل کسبشان را یک هفته زودتر اعلام کنند و در صورت عدم اطلاع محل کسب آنان پلمب خواهد شد
یک منبع آگاه به گزارشگر پیام نیوز می گوید که احضارها در بعضی موارد به صورت تلفنی نیز صورت گرفته و در احضارهای انجام شده ماموران گاه برخوردهای تند وخشن به همراه صحبت های تهدید آمیز داشته اند و در بعضی موارد نیز رفتارها با آرامش و محترمانه بوده است
به گفته بعضی از منابع مطلع احضارها همچنان ادامه دارد و تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ تاکنون ۹ نفر احضار شده اند
طی روز گذشته دستکم ۱۱ محل کسب بهایی در ارومیه به دلیل تعطیلی در ایام تعطیلی آئین بهایی مصادف با ۱۸ تیرماه پلمب شده است و اخطار به پلمب دیگر محل کسب بهائیان در این شهر صادر شده است
در سال گذشته بیش از ۳۰۰ محل کسب شهروندان بهایی تنها به دلیل تعطیلی محل کسب آنان در ایام تعطیلی دیانت بهایی و همچنین باورمند بودن آنان به آئین بهایی با پلمب روبرو شده است
در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمب محل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند

محل کسب دستکم ۱۹ شهروند بهایی در ارومیه پلمب شد


به گزارش خبرگزاری پیام نیوز ( بهایی نیوز سابق) محل کسب دستکم ۱۹ شهروند بهایی در ارومیه طی دو روز اخیر توسط ماموران اداره اماکن عمومی استان آذربایجان غربی پلمب شده است

بنابرگزارش مجموعه خبری پیام نیوز طی روزهای گذشته تعداد بسیاری از صاحبان محل کسب بهایی در شهر ارومیه از سوی اداره اماکن عمومی با ابلاغیه اخطار به پلمب روبرو بودند که طی این اقدام تاکنون محل کسب دستکم ۱۹ شهروند بهایی به دلیل تعطیلی محل کسب آنان در تاریخ ۱۸ تیر ماه که مصادف با تعطیلی مذهبی، بهائیان در ایران بوده است، پلمب شده است
بنابر این گزارش از صبح امروز در تاریخ دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶محل کسب وهاب مقدم دارای واحد صنفی لوازم کادویی کریستال، نوید مرغی دارای واحد صنفی لوازم خانگی، سیاوش عبدی دارای واحد صنفی لوازم عکاسی، فردین اعضائی دارای واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی، فریدون اعضائی دارای واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی، عین الله اقدسی دارای واحد صنفی لوازم یخچال ،سینا درختی دارای واحد صنفی عینک سازی و محل کسب چنگیر شاه محمدی دارای واحد صنفی اسباب بازی فروشی پلمب شده است و طی روز گذشته نیز محل کسب عرفان سمندری ،علی لطیفی،الهام عبدی، آرمان نورزی، ناصر پناهی و امید لطیفی دارای واحد صنفی پوشاک ، ریتا لطیفی دارای واحد صنفی چرم دوزی، ساسان کریمی و بنیان مقصودی دارای واحد صنفی قطعات خودرو، قربان نجف زاده دارای واحد صنفی قطعات و لوازم یدکی ماشین لباس شویی و محل کسب آقای سلیمانی دارای واحد صنفی لوازم خانگی پلمب شده است

به گفته یک منبع آگاه به گزارشگر پیام نیوز « از تاریخ ۲۸ تیرماه ابلاغیه پلمب محل کسب بهائیان شروع شد و هر روز کاری به ۶ نفر اخطار به پلمب صادر شده است که طی این مدت اخطار ۱۰ روز فرصت به ۴ روز کاهش یافته است

به گفته یک منبع مطلع ماموران به آنان گفته اند که بیش از ۹۰ درصد محل کسب بهائیان در ارومیه که بالغ بر ۱۰۰ محل کسب بهایی می شود در این دوره پلمب خواهد شد
پیام نیوز از یک منبع مطلع دیگر درخصوص نحوه برخورد ماموران اداره اماکن جویا شد که این شهروند بهایی می گوید :« کار خود را قانونی می دانستند و وقتی می پرسیدیم کدام قانون؟ می گفتند صحبتی نداریم بروید شکایت کنید.در صحبت های انجام شده با ریس اماکن استان آذربایجان غربی نیز گفته شده است، شما قانون را زیر پا گذاشتین و وقتی سوال می شود کدامین قانون می گویند ما قانون را خودمان شفاهی به شما می گوییم».
همچنین به گفته یک منبع مطلع دیگر رفتار تعدادی از ماموران در زمان پلمب مناسب بوده است

همچنین بنابرگزارش پیام نیوز محل کسب فرهاد جوشنی یکی از شهروندان بهایی ساکن شاهرود نیز به دلیل تعطیلی در ایام تعطیلی ایام آئین بهایی با پلمب روبرو شده است

در سال گذشته بیش از ۳۰۰ محل کسب شهروندان بهایی تنها به دلیل تعطیلی محل کسب آنان در ایام تعطیلی دیانت بهایی و همچنین باورمند بودن آنان به آئین بهایی با پلمب روبرو شده است
در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است

طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند

Wednesday, 12 July 2017

ورقا مهدیزاده و شیوا اخلاقی بازداشت شدندبه گزارش خبرگزاری بهایی نیوز ورقا مهدیزاده و شیوا اخلاقی زوج بهایی ساکن شهر شیراز روز گذشته در تاریخ دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ماموران امنیتی صبح روز گذشته با ورود به منزل این دو شهروندبهایی و تفتیش کامل منزل آنان را بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر شیراز منتقل کردند
یک منبع مطلع به گزارشگر بهایی نیوز عنوان کرد که همچنین از دلیل بازداشت این زوج جوان بهایی اطلاعی در دست نیست
طی روزهای اخیر امرالله منوچهری و ضیالله الهیان در کاشان بازداشت شده اند و روفیا پاکزادان به همراه پریوش شجاعی نیز جهت اجرای حکم زندان خود به زندان گرگان منتقل شده اند
طی ماههای اخیر بازداشت، تفتیش منزل ، پلمب و محرومیت از تحصیل بهائیان در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند

Sunday, 2 July 2017

دلنوشته شوکت زاهدی یکی از بهائیانی که محل کسب وی پلمب شده است


به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز شوکت زاهدی یکی از شهروندان بهایی ساکن ساری طی یادداشتی به سبک دلنوشته که به خبرگزاری بهایی نیوز ارسال شده است درخصوص نه ماه پیگیری جهت فک پلمب محل کسب خود در این متن اشاره داشته است
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این دلنوشته با اشاره به برخورد همشهریان شهر ساری با این شهروند بهایی و همچنین عدم پاسخگویی مسئولین استانی و شهرستانی نگاشته شده است
محل کسب شهروندان بهایی ساکن ساری و همچنین استان مازندران از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اماکن عمومی پلمب شده و با وجود پیگیری های مدام بهائیان این استان نتیجه ی تاکنون دریافت نکرده اند
متن این نامه که در اختیار خبرگزاری بهایی نیوز قرار گرفته است عینا به شرح زیر می باشد

ایرانیم، مازندرانیم، وطنم کشور مقدس ایران است
صبح یکی از روزای سرد دی ماه ۱۳۹۵ به قصد رفتن جایی، منتظر به درب محل کسب پلمپ شده مان تکیه داده ، ایستاده بودم که خانمی رهگذر با پسری نوجوان به همراه خویش سراغ خانه ایی را از من گرفت .سوال پرسید و به من نزدیک شد، گویا درد دل داشت و دلجویی میخواست. ضمن گفت و گوی ما پسرش شانه ی مادر بفشرد و با زبانی بی تکلم پرسید:که چرا زینت این قفل مغازه، سرب است؟! لسان گویا نداشت، مادرش زبان او می فهمید و به من گفت که او این گوید . مختصر کرده و گفتم که چه شد. پسرک بار دیگر گفت خم شو ، گوشواره از گوشش بردار، با نگاهی لب گزیدم؛سر و انگشت اشاره ام گفت:نه
چهره ایی معصوم داشت اما پیشانی گره کرده و پرسید:چرا؟! جرمتان چیست؟
گفتمش :جرم ما نان حلال است ، دست خود بستم ، سر خود سمت خدا
ما مطیع، همه راضی به رضا
نشکنیم عهد و وفا
ناروا بر ما جفا دارند روا
با دو دستش کوفت بر سر و گفت: خاک عالم بر سرم شد، ما همه انسانیم. برو در شهر بگرد تا به جایی که ترازو باشد،و آنجا که ترازوست مسلمان هم هست. پنجه مشت کرده به سر می گرداند و به قامتش عبا را، که عبا بر تن و عمامه به سر میباشد و به آنی که تو گفتی گوش و گوشواره جدا میبینی و در بسته تو باز شود
سرب که نشان پلمپ مغازه است به تعبیر ایشان گوشواره ایی زیبا به گوش قفل شد، من و همه آنهایی که قفل مغازه شان به سرب زینت یافته، با توجه به تحمل مشقات و تعضیقات زیاد، این را نشانی از افتخار و سربلندی میدانیم
با احساس پاک این نوجوان، تلاش و پیگیری بنده و دیگر دوستان مضاعف شده . و قریب به نه ماه است که از پلمپ مغازه ها میگذرد ، به کلیه ارگانهای مربوطه مراجعه کردیم و تا کنون هیچ پاسخی مبنی بر حل مشکل دریافت نکردیم
افسوس و صد افسوس و تاسف، بر سردر هر محکمه ایی شکل ترازو است،
و بر این جایگه عدلی که گفته است هنوز کسی مسلمان ندیده است
به قلم خانم شوکت زاهدی
(مغازه پلمپ شده صنف نجاری)

Monday, 19 June 2017

چرا رفتار دوگانه با قاتلین بهائیان و مسلمانان؟

در مملکتی که اگر یک بسیجی و یا حزب اللهی کوچکترین صدمه ای ببیند، ظرف چند ساعت یا حد اکثر چند روز مسبب دستگیر و به سرعت مجازات می شود، قاتلین بهائیان یا به راحتی «متواری» می شوند (مثل قاتل جناب عطاءالله رضوانی) یا اگر هم دستگیر شوند و حتی به قتل اعتراف هم بنمایند، سرانجام با یک حبس کوتاه مدت و ناعادلانه آزاد می شوند. امروز از وکیل و حقوقدان برجسته دکتر مهناز پراکند سؤال کردم علت این رفتار دوگانه نسبت به بهائیان و مسلمانان چیست؟ در پاسخ فرمودند

«در یک پروندۀ قتل معمولی قرار تأمینی که برای متهم به قتل صادر می شود، قرار بازداشت است و باید در بازداشت بماند تا زمانی که حکم قطعی او صادر شود. اما در پرونده های اینچنینی که مقتول فردی است بهائی یا غیر مسلمان و بدتر از آن قاتل ادعا می کند اعتقاد داشته که مقتول مُرتد بوده وکُشتنش عین ثواب است، در این صورت حکمی که علیه این قاتل صادر می شود ممکن است دیه و فقط چند سال حبس باشد که برای حبس و دیه قرار وثیقه صادر می شود.تازه اگر دادگاه ادعا کند ثابت شده مقتول مُرتد بوده و اعتقادِ قاتل به مُرتد بودن او درست است، قاتل فقط بخاطر اینکه بدون اجازۀ دادگاه او را کُشته است ممکن است یک حکم حبسی بگیرد. دیه هم ندارد. مشکل از دادگاه نیست مشکل از قانون است

Thursday, 15 June 2017

شهروندان مظلوم بهائی دستگیر شده در گرگان

به چهره های عزیزان بازداشت شده در دو روز اخیر توجه کنید، چه مشاهده می کنید؟ کدام سوی نگران است؟ کدام نهاد ترسیده است؟ کدام شخص مضطرب است؟ کدام جمع عقب گرد داشته است؟ حال جواب را در نزد خود نگه دارید زیرا آنان که از چهره های خندان این جمع نگران هستند، ترسیده اند، مضطرب هستند تصور می کنند قدمی به جلو برداشته اندو بهائیان را ترسانده اند در حالی که قدم های اصلی را این عزیزان به جلو برداشته اند و بدون مقداری ترس، نگرانی و اضطراب به راهی که رفته اند و خواهند رفت امید دارند
 این جمع عاشقان همان کسانی هستند که طی دو روز گذشته بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده اند،افرادی که پس از بازداشت در سال نود و یک تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی بودند، اما همچنان سرافزار و خندان هستند
 بنازم به وجود نازنین شما عزیزان

Wednesday, 31 May 2017

وفا هویدایی به دلیل بهایی بودن از دانشگاه امیرکبیر اخراج شد

 وفا هویدایی دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته فیزیک دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک به دلیل بهایی بودن در ترم دوم از دانشگاه اخراج ش
 بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این شهروند بهایی محروم از تحصیل در کنکور مهر ماه ۱۳۹۵ با رتبه ۲۷۰۲ در رشته فیزیک وارد دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر شد و در ترم دوم در اول خرداد ماه ۱۳۹۶ با مسدود شدن کاربری دانشجویی وی در سایت دانشگاه از ادامه تحصیل محروم شد
 به گفته یک منبع نزدیک به این دانشجوی محروم از تحصیل «وفا وقتی وارد سایت دانشجویی خودش شد تا ببیند تاریخ امتحانات بعدی چه زمانی است، دیدکه سایت دانشجویی او در ترم ۲ بسته شده و با پیگیری های مداوم از مسئولین دانشگاه مشخص شد بخاطر بهایی بودن وی از ادامه تحصیل محروم شده است»
 این منبع آگاه افزود که «وفا هویدایی با مسئولین دانشگاه و مسئول آموزش دانشگاه تماس گرفت و گفت چرا من را اخراج کردید که مسئول آموزش به او گفته است که بدیهی است که شما چون بهایی هستی، حق تحصیل در این دانشگاه را نداری .»

این شهروند بهایی پس از اخراج برگه ی از مسئولین دانشگاه دریافت کرده است که در قسمت وضعیت دانشجویی «اختتام پرونده ( محروم از تحصیل)» قید شده است

همچنین طی روزهای اخیر فرزاد صفایی دانشجوی ورودی ۱۳۹۲ در مقطع کارشناسی پیوسته در رشته متالوژی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز پس از گذراندن هشت ترم در اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با احضار از سوی حراست دانشگاه و مسدود شدن کاربری دانشجویی در وبسایت دانشگاه از ادامه تحصیل منع شد

محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی” صورت می‌گیرد که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند

بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنان‌چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.

محرومیت شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی و اعلام انقلاب فرهنگی در ایران به صورت سیستماتیک اجرا شده است

وصال لقایی فر به دلیل بهایی بودن از دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش اخراج شد

 وصال لقایی فر دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته مهندسی شیمی با وجود فشار جهت ترک آئین بهایی، به دلیل تاکید به باورمند بودن به آئین بهایی درابتدای ترم هفت از دانشگاه اخراج شد
 بنابر گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این شهروند بهایی محروم از تحصیل که از جمله دانشجویان ورودی ۱۳۹۲می باشد پیشتر پس از گذراندن ۴ ترم  در زمان انتخاب واحد با مسدود بودن پورتال دانشجویی خود روبرو گردید
 به گفته یک منبع مطلع«این دانشجوی محروم از تحصیل وقتی وارد سایت دانشجویی خود براي انتخاب واحد ترم۵ شد با بسته بودن سايت دانشجویی روبرو شد و با پیگیری های مداوم از مسئولین دانشگاه مشخص شد که وی بخاطر بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده است
 این منبع مطلع افزود که«مسئولین دانشگاه او را به سازمان سنجش ارجاع می دهند که با مراجعه های زياد به سازمان سنجش و همچنین بخش مربوطه، مسئولين به صراحت بيان کردند كه اينجا سال هاست همين روال كار است و راهي وجود ندارد
 وصال لقایی فر دانشجوی محروم از تحصیل با مراجعه و پیگیری های مداوم از دانشگاه و وزارت علوم و همچنین دفتر ریاست جمهوری، در نهایت با مسئولیت روسای دانشگاه موفق شد دو ترم دیگر در دانشگاه ادامه تحصیل دهد اما این شهروند بهایی اواسط ترم ٦ با مراجعه دونفر که خود را فرستاده وزارت علوم معرفی کرده بودند اما به گفته یک منبع مطلع «از شواهد امر مشخص بود که از اطلاعات سپاه می باشند حدود دو ساعت وصال لقایی فر را مورد بازجویی قرار دادند و پس از آن فرمی ارائه کردند که شامل دو بخش بود، یکی از آن به این مضمون که من بهایی و بهایی زاده هستم و تابع نظام و رهبری و از شرکت در جلسات منحط بهایی خودداری میکنم و فرم دیگر نیز تنها شامل این مطلب بود که من تابع بیت العدل مصون از خطا هستم
 این منبع آگاه درخصوص ادامه گفتگو دو مامور که از شواهد مشخص بود از سوی اطلاعات سپاه آمده اند به خبرنگار بهایی نیوز گفت «شفاها به وصال لقایی فر گفتند که توجهی به متن اهميتی ندارد فرم بالا به منزله ترك آيين قبلی و پايين داشتن آيين تان است. اگر بالا را پر کنی می توانی ادامه تحصیل دهی و اگر پایین رو پر کنی یعنی در عقیده ات می مانی و محروم میشی
 وصال لقایی فر با وجود فشار جهت ترک عقاید مذهبی خود و عدم پذیرش درخواست ماموران در نهايت در ابتداي ترم هفت مجددا با بسته شدن پورتال دانشجویی مواجه و در نهايت از دانشگاه اخراج شده است
 طی روزهای اخیر تعداد دیگری از شهروندان بهایی از جمله فرزان معصومی، فرزاد صفایی و وفا هویدایی که وی نیز در دانشگاه امیرکبیر(پلی تکنیک) مشغول به تحصیل بود، اخراج و یا با عدم صدور مدرک تحصیلی روبرو شده اند

Thursday, 11 May 2017

بامید ازادی یاران هرچه زودتر


ممانعت از ادامه تحصیل شهروند بهایی, با سابقه اسارت در زمان جنگ

بهروز فرزندی شهروند بهایی که سابقه اسارت در زمان جنگ و همینطور درجه جانبازی دارد تهدید به اخراج از دانشگاه شده. وی در حالی که در آخرین ترم تحصیلی خود به سر می برد با مشکلاتی برای ادامه تحصیل مواجه است. این جانباز ۲۵ درصد، مدت بیش از ۲ سال و ۲ ماه «مفقودالاثر جنگ تحمیلی» و تحت اسارت کشور عراق بود. آقای فرزندی در اردیبهشت ۹۶ با مراجعه به دفتر مدیر گروه دانشگاه پیام نور استان فارس در رشته مدیریت بازرگانی متوجه مشکل در ادامه تحصیل خود شده است. در ایران شهروندان بهایی بصورت معمول از تحصیل در مقطع عالی محروم میشوند

Monday, 24 April 2017

تفتیش منزل چهار شهروند بهایی در شاهین شهر اصفهان

  در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ نیروهای وزارت اطلاعات شهر شاهین شهر در استان اصفهان منزل چهار شهروندبهایی را تفتیش و دو شهروند بهایی را برای ساعاتی بازداشت و مورد بازجویی قرار دادند

بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز نیروهای امنیتی با داشتن حکم دادسرا محل زندگی پروین افشار، نیکان اخوان، فریده عبدی و خانواده مرادیان در ساعات پایانی شب مورد تفتیش کامل ماموران امنیتی وزارت اطلاعات قرار گرفت

به گفته یک منبع مطلع ماموران که تیم های ۵ نفره بودند از ساعت ۹ شب تا ۱۲:۳۰ دقیقه بامداد تمامی منزل را مورد تفتیش قرار دادند و کتاب و جزوات، لپ تاپ ، موبایل ها، سی دی ، تصاویر مذهبی و شخصی و دیگر وسایل الکترونیکی را ضبط کردند
 این منبع آگاه عنوان کرد که " خانم فریده عبدی و نوشین سالکیان نیز برای ساعاتی بازداشت و در پایان شب آزاد شدند

پیشتر خانم نوشین سالکیان به دلیل باورمندبودن به آئین بهایی بازداشت و با وجود حکم زندان در دادگاه تجدید نظر تبرئه شده بود

طی هفته های اخیر پنج تن از شهروندان بهایی ساکن شهر اصفهان بازداشت شده بودند که هم اکنون پس از گذشت ۲۷ روز همچنان آنان در بلاتکلیفی به سر می برند

نیروهای امنیتی در استان اصفهان طی سالهای پس از انقلاب با بسیاری از شهروندان بهایی برخورد و آنان را به اتهامات واهی بازداشت کرده اند

Saturday, 8 April 2017

گزارشی از وضعیت افشین سیداحمد، شهروند بهایی محبوس در زندان رجایی شهر

افشین سیداحمد، زندانی بهایی، هم‌اکنون حکم سه سال زندان خود را در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر سپری می‌کند
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، افشین سید احمد، زندانی بهایی، از تاریخ ۸ تیرماه سال ۹۵ جهت اجرای حکم حبس سه ساله، در زندان رجایی شهر محبوس است
افشین سید احمد نخستین بار در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ به همراه کامران قیصر که هر دو ساکن کرج بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و پس از تفتیش منزل و محل کار به زندان اوین انتقال یافتند
آقای سید احمد مدت ۴۰ روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی بود و سپس با تودیع وثیقه به‌طور موقت از زندان اوین آزاد شد
افشین سید احمد سپس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد
این زندانی بهایی در روز ۸ تیرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی مسئولین قضایی دادسرای شهید مقدس زندان اوین جهت پاسخگویی به پاره ای از سوالات به این زندان مراجعه و بازداشت شد. وی در ابتدا به زندان اوین و سپس به بند قرنطینه زندان رجایی شهر منتقل شد
این شهروند بهایی هم‌اکنون در سالن ۱۲ این زندان تحمل حبس می کند

Saturday, 18 March 2017

تفتیش منزل یکی از شهروندان بهایی در شیراز

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز صبح امروز منزل انوشا افشار ( رضایی) یکی از شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط ماموران امنیتی سپاه با توسل به زور مورد تفتیش قرار گرفت
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ساعت ٨ صبح امروز ١٣ اسفند ١٣٩٥ تعدادی از ماموران امنیتی سپاه به زور وارد منزل خانم افشار شدند و اقدام به تفتیش منزل و بررسی تمامی وسایل و ضبط کتب مذهبی ، عکس های مذهبی و شخصی ، لپ تاپ ، موبایلها و مموری این شهروند بهایی کرده و آن وسایل را مصادره کردند
 به گفته یک منبع مطلع ماموران" در زمان ورود به زور متوسل شده بودند که وقتی خانم افشار اعتراض کردند و علت را جویا شدند و آنان پس از اعتراض وی حکم تفتیش را نشان دادند
 طی ماههای اخیر فشار بر شهروندان بهایی در استان فارس و بخصوص شهر شیراز افزایش چشمگیری پیدا کرده است و همچنان تعدادی از بهائیان در بازداشت به سر می برند

Wednesday, 15 March 2017

احمد شهید: اعدام نوجوانان و فشار بر جامعه بهاییان را متوقف کنید

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی، در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، از اعدام نوجوانان و افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان به شدت انتقاد کرد
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این نشست روز پنج‌شنبه دهم مارچ/ ۲۰ اسفند در ژنو برگزار شد و احمد شهید، بار دیگر از حکومت ایران به دلیل افزایش چشمگیر اعدام‌ها در سال گذشته میلادی انتقاد کرد
بر اساس گزارش ۲۲ صفحه‌ای آقای شهید، سال گذشته دست‌کم ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند که او معتقد است این رقم، بالاترین شمار اعدام‌ها در یک‌دهه گذشته بوده است. این در حالی است که سازمان عدالت برای ایران، شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ را بالاترین در ۲۵ سال گذشته می‌داند
قرار است او و دیگر گروه‌هایی که در زمینه حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند، روز دوشنبه چهاردهم مارچ/ ۲۴ اسفند گزارش‌های مفصل‌تری درباره اوضاع حقوق بشر در ایران ارائه کنند
احمد شهید در صحبت‌های امروز خود با یادآوری استقبالش از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، باز هم ابراز امیدواری کرد که این توافق بتواند فضایی برای دولت ایران فراهم کند تا بیش‌تر به مسائل حقوق بشری بپردازد
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفت که از تابستان گذشته شاهد تغییر لحن و رفتار دولت ایران در قبال مسائل حقوق بشری بوده اما این تلاش‌ها به تغییر اساسی در وضعیت حقوق بشر ایران و بهتر شدن شرایط منجر نشده است
احمد شهید به عدم وجود فرصت و امکان برای برگزاری تجمعات در ایران اشاره کرد و از این‌که فعالان مدنی نمی‌توانند تشکل داشته باشند و آزادنه فعالیت کنند، ابراز تاسف کرد
او گفت که بر اساس گزارش‌هایی که از ایران دریافت می‌کند، از دسترسی نداشتن متهمان به دادرسی عادلانه و اعتراف تحت فشار نگران است. برخوردار نبودن زندانیان از حقوق اولیه‌، به انفرادی فرستادن متهمان و زندانیان و بی‌توجهی به حقوق اقلیت‌ها از دیگر نگرانی‌هایی است که احمد شهید در گزارش خود مطرح کرده است
او گفت که چهار موضوع را در دستور کار دارد که ایران باید به شکلی جدی به آن‌ها بپردازد. این چهار موضوع عبارتند از تلاش برای بهبود بخشیدن سیستم قضایی ایران، متوقف کردن اعدام نوجوانان، توجه به شرایط بهاییان و همراه کردن ایران با مکانیزم‌های جهانی حقوق بشر
مخاطب گزارش‌های احمد شهید اما بیش از آن‌که قوه مجریه ایران باشد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که زیر نظر رهبر ایران فعالیت می‌کند و رئیس آن، منصوب مستقیم ولی فقیه است
قوه قضاییه تا به حال واکنش دوستانه‌ای به گزارش‌های آقای شهید نشان نداده است و قوانین حاکم را برآمده از اسلام و غیر‌قابل تغییر دانسته است
در مقابل، یکی از انتقادهایی که به گزارش‌های احمد شهید وارد می‌شود این است که او کمتر به نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران می‌پردازد چرا که نمی‌خواهد باعث برخورد تند حکومت ایران شود

Wednesday, 1 March 2017

کیوان پاکزادان به پنج سال زندان محکوم شد


به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز کیوان پاکزادان که پیشتر توسط ماموران امنیتی در استان تهران بازداشت شده بود طی حکمی که به وکیل وی ابلاغ شده است به پنج سال زندان محکوم شد

بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز کیوان پاکزادان پیشتر در تاریخ ١٢ خرداد ١٣٩٥ توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در خیابان مجاور منزل خواهر خود در تهران بازداشت شد و پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی آنان وی به زندان اوین منتقل شده بود
به گفته یک منبع مطلع" در تاریخ ٩٩ اسفند ماه کیوان پاکزادان به اتهام " عضویت در تشکیلات فرقه ضاله بهائیت" به پنج سال زندان محکوم شده است
این شهروند بهایی پس از ٣٤ روز بازداشت با قيد وثيقه ٢٥٠ ميليون تومان آزاد شد و پس از پیگیری جهت بازپس گیری اموال توقیف شده خود و خانواده خواهرشان چند روز بعد مقداري از وسايل به وی تحویل داده شد

کیوان پاکزادان در تاريخ ٣ بهمن ماه ١٣٩٥ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی مقیسه محاکمه شده بود که روز گذشته حکم زندان وی به وکیل ایشان ابلاغ گردید

شهروندان بهایی شمال کشور

شهروندان بهایی شمال کشور همچنان پس از گذشت نزدیک به ۴ ماه که از پلمب محل کسبشان می گذرد( که آن هم تنها به دلیل باور مذهبی آنان صورت گرفت) مقابل درب محل کسب پلمب شده خودشان در حال کار و امرار معاش می باشند
 هر ساله تعداد زیادی از محل کسب شهروندان بهایی به دلیل باورمند بودن آنان به آئین بهایی پلمب می شود
 حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشتر در نطق مربوط به امضا منشور حقوق شهروندی گفته بود که در ایران عده ی از ایرانیان مغازه هایشان  بخاطر عقاید مذهبیشان پلمب می شود که این کار خلاف حقوق شهروندی است
 از یاد نبریم که بیش از صد و سی محل کسب بهائیان تنها پس از اردیبهشت امسال پلمب شده است. همچنین لازم به یادآوری است که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نزدیک به هزار مورد تبعیض اقتصادی علیه بهائیان ایران صورت گرفته است. این مسایل فارغ از قرار وثیقه های سنگین بازداشت شدگان می باشد.با مهر
 مرتضی اسماعیل پور

بهایی روزه چیست ؟


بهایی روزه چیست ؟ در تقویم بهائی هر سال شامل ۱۹ ماه ۱۹ روزه است (بعلاوه ۴ یا ۵ روز ایام هاء). آخرین ماه از این سال، شهرالعلاء است که بهائیان در این ماه از طلوع تا غروب خورشید از خوردن و آشامیدن پرهیز کرده و روزه می‌گیرند. در دیانت بهائی روزه مبارزه با هوای نفس است. کشیدن سیگار و کلا استعمال دخانیات نیز در حین روزه حرام است. تقویم بهائی دارای ۳۶۵ روز (۳۶۶ روز در سالهای کبیسه) است، بنابراین بر اساس این تقویم ثابت، این ماه یعنی ماه صیام، همه ساله مطابق ۱۱۱ اسفند تا عید نوروز است. بدین صورت عید صیام و عید نوروز در یک روز است. روزه در دیانت بهائی بر هر بهائی ای که ۱۵ سال تمام دارند، واجب است. سن بلوغ در دیانت بهائی برای پسر و دختر یکسان و ۱۵ سال تمام است. در این بین افرادی از گرفتن روزه معافند: مسافرین مشروط بر اینکه سفر بیش از ۹ ساعت به طول انجامد. کسانی که پیاده سفر می‌کنند به شرط اینکه بیش از ۲ ساعت پیاده‌روی کنند. کسانی که در محلی کمتر از ۱۹ روز اقامت کنند. کسانی که به قصد اقامت ۱۹ روز یا بیشتر در محلی وارد شوند فقط برای 3 روز اول بعد از ورود از روزه گرفتن معافند. کسانی که در ایام روزه به خانه خود مراجعت می‌کنند از روز ورود باید روزه بگیرند. بیماران نفوسی که سنشان متجاوز از ۷۰ سال است. این سن در دیانت بهائی به حد هرم معروف است. زنان باردار زنان شیرده زنان در موقع عادت ماهیانه شاغلین به مشاغل شاقه یا سخت. بهاءالله شارع آئین بهائی در اینباره می‌گوید: "ولکن در آن ایام قناعت و ستر لاجل احترام حکم الله و مقام صوم اولی و احب" [۱] روزه برای نذر و عهد در غیر ماه شهرالعلاء جایز است، "ولکن حق جل جلاله دوست داشته که عهد و نذر در اموری که منفعت آن به عبادالله می‌رسد واقع شود

Wednesday, 8 February 2017

بازداشت و تفتیش محل کسب یک زوج بهایی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز شعله رام و شایان رحیمی دو شهروند بهایی ساکن شهر زاهدان صبح امروز در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ پس از تفتیش محل کسب آنان ،توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز به نقل از منابع مطلع ماموران امنیتی صبح امروز ساعت ده و بیست دقیقه به محل کسب پدر شعله رام رفته و پس از تفتیش محل کسب ، خانم رام را که در آنجا بود بازداشت کردند و همچنین ماموران امنیتی به محل کسب شایان رحیمی همسر شعله رام رفته و پس از تفتیش محل کسب او ، وی را نیز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده اند.
به گفته یک منبع نزدیک به این خانواده بهایی ، هر دو این افراد برای اولین بار بازداشت شده اند و ماموران امنیتی اعلام کرده اند که اتهام آنان " اقدام علیه امنیت ملی" بوده است.
طی ماههای اخیر بازداشت شهروندان بهایی در مناطق مختلف کشور روبه افزایش یافته و در هفته های اخیر نیز این بازداشت ها در استان های مختلف از جمله یزد، کرمان، اصفهان و تهران صورت گرفته است.
بهاییان از بزرگترین اقلیت‌های دینی در ایران هستند که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و به عنوان "فرقه ضاله" از آن نام می‌برد.پس از انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از شهروندان بهایی تنها به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی بازداشت شده اند و با احکام ناعادلانی دوران محکومیت خود را طی کرده اند، با این وجود مسئولین جمهوری اسلامی همواره عنوان کرده اند که حکومت ایران هیچ گاه به صرف بهایی بودن پیروان دیانت بهایی با آنان برخورد نکرده و بهائیان از حقوق شهروندی برخوردارند .

توقیف اموال ۱۰ محل کسب بهائیان در شهر کرج

 طی هفته گذشته ماموران دولتی با مراجعه به محل کسب پلمب شده ده تن از شهروندان بهایی تمامی لوازم و اجناس آنان را مصادره کردند.
 به گفته یک منبع مطلع " ماموران پس از توقیف تمامی اموال محل کسب بهائیان در کرج و فردیس کرج مجدد محل کسب آنان را پلمب کرده اند."
بنابر این گزارش عمده محل کسب شهروندان بهایی پلمب شده فروشگاه عینک و تعمیر آن بوده است.
در سال گذشته دستکم بیش از ۲۰۰ محل کسب شهروندان بهایی تنها به دلیل تعطیلی محل کسب آنان در ایام تعطیلی دیانت بهایی با پلمب روبرو شده است.
در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است.
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمب محل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند.

Friday, 20 January 2017

اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن

 اخراج بهاییان برای مردم ایران و رسانه های جهان عادی شده است ؛ اما آنچه عادی نشده و نمی شود دلیل این اخراج هاست که به دلیل بهایی بوده در طول 37 سال هزاران نفر اخراج شده اند
در دیانت اسلام لزوم تحصیل و علم آموزی بحدی تصریح شده است که یکی از افتخارات این دیانت مقدس است ولی آنچه لازم به یادآوری است این مطلب مهم است که جامعه بهایی و رسانه های بهایی هرگز تصور نمی کند که رفتار برخی از عوامل حکومت در اخراج بهاییان جنبه دینی داشته باشد بلکه جنبه تعصب درونی و درک غلط و اشتباه از مذهب است
نمی توان رفتار غلط افراد را به حساب اصل دیانت نوشت 
بسیاری از علما و روحانیون روشن ضمیر با این رفتار مخالف هستند 
اکثریت افراد اهل علم و افراد فعال مدنی با این رفتارهای غیر انسانی مخالف هستند 
تک تک این افراد در تاریخ ماندگار خواهند بود هم بهاییان اخراجی و هم اخراج کنندگان ؛ قضاوت در اذهان آیندگان خواهد بود 

دو شهروند بهایی در کرج بصورت غیر انسانی و غیر قانونی بازداشت شدند

با توجه به اخبار رسیده به کمپین بهایی کوروش شریف زاده و فواد میثاقیان از شهروندان بهایی کرج در اداره تعزیزات حکومتی شهرستان کرج بطور غیر قانونی دستگیر شدند , متاسفانه فشارهای غیر انسانی و غیر قانونی در ایران گسترش یافته است ؛ مغازه های بهاییان را به بهانه تعطیلی در ایام دینی
پلمپ می کنند اما بعد از گذشتن از ایام تعطیلات بهایی هم گرو ه های فشار لباس شخصی که شبیه گشتاپوی آلمان در زمان نازی عمل می کنند خودسرانه یورش می برند و اموال را مصادره می کنند و در هنگام مصاحبه با علمای حوزه قم ایشان این فشارها را انکار می کنند و براحتی دروغ می کنند
به خانواده کوروش شریف زاده اعلام کرده اند که برای آزادی موقت جناب شریف زاده باید دویست میلیون تومان وثیقه آماده کنند

Monday, 16 January 2017

حضرت عبدالبهاء میفرمایند


حضرت عبدالبهاء میفرمایند: " توکّل بخدا کن هر چه پيش آيد همان خوش است اضطراب جائز نه دنيا تماشاگاه انقلاب است انسان نبايد از چيزی متأثّر شود بلکه در نهايت گشايش و سرور وجدان و اطمينان خاطر و متانت و استقرار رفتار کند " " هميشه بکوشيد که نفوس را مسرور نمائيد و قلوب را شادمان کنيد تا بتوانيد سبب هدايت خلق گرديد و اعلاء کلمة‌اللّه و نشر نفحات نمائيد" " هميشه خوش خبر باشيد . اَخبار خوش را هميشه زود منتشر نمائيد و سبب سرور و انتباه قلوب گرديد . امّا اگر بجهت نفسی پيام و خبر بدی داشته باشيد در ابلاغ و مذاکره آن عجله ننمائيد و سبب حزن طرف مقابل نشويد . من وقتی خبر بدی را برای شخصی دارم صريحاً باو نميگويم بلکه نوعی با او صحبت ميکنم که چون آن خبر را ميشنود صحبت من مايه تسلّی او ميگردد " " عبدالبهاء ابداً دل کسی را آزرده نخواهد و سبب حزن قلبی نشود زيرا موهبتی اعظم از آن نيست که انسان سبب سرور قلوب گردد