Sunday, 27 January 2019

حکم تجدید نظر لیزا تبیانیان


شهروند بهائی خانم لیزا تبیانیان ( عنایتی ) ساکن کرج که چند ماه پیش توسط ماموران اطلاعات دستگیر و مورد بازجوئی قرار گرفت وبا تودیع وثیقه تا لحظه دادگاه آزاد گردید و در دادگاه اولیه شعبه ۴ بجرم تبلیغ علیه نظام به ۷ ماه حکم تعزیری محکوم گردید که پس از اعتراض به حکم صادره بعداز چند ماه دادگاه تجدید نظر شعبه ۱۲ در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ فعالیت ایشان را مصداق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ندانست وایشان را از اتهام وارده مبری و تبرئه نمودند
ضمنا شایان ذکر است در سال ۱۳۹۵ دختر ایشان عهدیه عنایتی در شیراز باتفاق چندین نفر مدتی بازداشت بود و تحت بازجوئی قرار گرفت که فعلا با تودیع وثیقه آزاد می باشد

بازداشت معین محمدی شهروند بهائی ساکن یزد


بازداشت معین محمدی شهروندبهائی ساکن یزد. به گزارش کمپین بهائی امروز ۴ شنبه ۱۹ دیماه صبح شهروند بهائی ساکن یزد بنام آقای معین محمدی که برای محیط زیست فعالیت میکرد درزمان خروج ازمنزل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد خانواده زمانی متوجه شدند که ایشان بقصد محل کارش از منزل خارج شد اما بمحل کار نرسید
برای همین صبح که بمحل کارش نرسیده پدرایشان با پلیس راهنمایی رانندگی تماس گرفته که تصادفی با ایم نام گزارش نشده . و چندی پیش منزل معین هم که طبقه بالای منزل پدرش هست مامورین به آنجا رفته وبااینکه حکم بنام معین بوده هر دو منزل را تفتیش کرده ، موبایلها و لپ تاب ها و لوازم شخصی و کتب مذهبی و… را با خود بردن که هنوزهم با وجود مراجعات مکرر لوازم مسترد نشده است.آقای معین محمدی متاهل بوده و صاحب یک فرزند می باشدو تا این لحظه از محل نگهداری ایشان هیچ اطلاعی در دست نمی باشد