Saturday, 6 December 2014

فشار بر یک دختر بهایی ساکن تبریز

خبرگزاری هرانا – «الکا میثاقی» شهروند بهایی ساکن تبریز توسط افرادی که خود را نیروی بسیج معرفی می‌کردند مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه افرادی نا‌شناس که خود را نیروی بسیج معرفی کردند «الکا میثاقی» شهروند بهایی ساکن تبریز را به اجبار سوار یک خودرو در یکی از خیابانهای شهر تبریز نمودند. سپس نامبرده را پس از چند ساعت گرداندن در شهر و پرسیدن سوال‌های فراوان که بیشتر شکل بازجویی داشت در خیابانی در طرف دیگر شهر از خودرو پیاده کردند
گفتنی است که این دختر ۱۹ ساله بهایی پیش از این هم از طرف ارگان‌های دیگر، مورد آزار و اذیت قرار گرفته بوده است
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «این اولین بار است که در شهر تبریز مامورین امنیتی، یک شهروند بهایی را بدین شکل برای چند ساعت می‌ربایند و پس از بازجویی و تهدید آزاد می‌کنند

No comments:

Post a Comment